La UGT reclama un pla de xoc per a impulsar l’anglès entre els estudiants de Formació Professional i per al professorat

aulaLa UGT de Catalunya reclama un pla de xoc per impulsar l’anglès entre els joves que estudien Formació Professional i per al professorat dels centres que imparteixen aquests estudis.

Des del nostre sindicat considerem necessari que els governs actuïn urgentment amb programes d’impuls per assolir els compromisos de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea per ser competents en idiomes estrangers (prioritàriament anglès, però també alemany i francès). La carència del sistema és profunda, per això reclamem mesures i actuacions destinades a:

 1. La formació contínua del professorat, augmentant els Plans d’Impuls per a Professorat en aquests idiomes.
 1. El desenvolupament d’un II Pla d’Impuls de l’Anglès per a joves de 18 a 30 anys que cursin estudis d’FP, partint d’algunes de les actuacions que es van dur a terme en el I Pla de l’Impuls, com per exemple:
 • Establir en diferents municipis aules adscrites a les Escoles Oficials d’Idiomes per a impartir anglès amb l’objectiu de desenvolupar un llenguatge tècnic i específic.
 • Augmentar el nombre de grups que imparteixen ensenyament reglat en anglès en horari nocturn.
 • Impartir cursos intensius o d’immersió.
 • Potenciar l’aprenentatge de l’anglès en línia.
 1. L’ampliació del nombre d’hores de llengua anglesa en els Cicles Formatius, no només en anglès tècnic, sinó també en anglès instrumental, especialment en tots els Cicles Formatius de Grau Superior (extensible a una segona llengua estrangera també).
 1. Una política de beques per a estades a l’estranger per a perfeccionar els coneixements tècnics i lingüístics.
 1. Convenis de contractació d’auxiliars de conversa nadius que millorin el nivell del professorat autòcton.
 1. Oposicions específiques per a professorat d’anglès, alemany i francès d’FP amb temaris de llengua tècnica.
 1. Els màsters per al professorat de secundària i d’FP han de preveure l’anglès, l’alemany i el francès tècnic i instrumental.

El I Pla d’Impuls de l’Anglès, que va implantar el Govern de l’Estat l’any 2007, facilitava l’aprofundiment lingüístic mitjançant cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes que s’impartien als mateixos centres on estudiaven habitualment els alumnes. El Departament d’Ensenyament, mitjançant un conveni amb el Ministeri d’Educació, va posar en marxa mesures adreçades als estudiants d’entre 18 i 30 anys d’FP, Escoles d’Hostaleria i Turisme, i Escoles d’Art i Disseny. En els primers mesos, 900 estudiants van fer aquests cursos, impartits per 56 professors, dels quals 30 eren dels propis instituts -que prèviament havien participat en unes reunions d’orientació pedagògica- i 26 eren de les EOI i es desplaçaven fins a l’institut o escola. Els cursos corresponien al nivell bàsic (nivell 1 i nivell 2), amb una durada de 130 hores, i els estudiants s’adjudicaven a un o altre curs segons un test de nivell previ.

Dissortadament, aquest Pla no ha tingut continuïtat. Des de la UGT de Catalunya instem al Govern de l’Estat a desenvolupar juntament amb els agents socials un II Pla d’Impuls de l’Anglès (i alemany/francès) que resolgui les mancances del sistema i serveixi per a actualitzar-lo.

Des del nostre sindicat considerem que s’han d’assignar més hores tant als Cicles Formatius de Grau Mig com als de Grau Superior, garantint que en acabar la formació els alumnes tindran un mínim competencial adient a la qualificació professional específica. A més, s’hauria d’adequar el tipus d’ensenyament, deixant de banda la manera d’ensenyar exclusivament acadèmica i orientar-la i adequar-la a les sortides ocupacionals.

Comments are closed.