La UGT reclamem pressupostos suficients per a desenvolupar el II Pla Estratègic de Serveis Socials

El 15 de juny, commemorem el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans. La UGT de Catalunya ens unim a aquesta celebració per donar visibilitat a aquesta realitat que roman oculta i que afavoreix la vulnerabilitat de les persones grans.

El maltractament a les persones grans es produeix quan una persona o institució, per acció, omissió o tracte negligent, causa dany o angoixa a una persona gran. Aquesta acció pot ser única o repetida en el temps, vulnera la integritat física, psíquica, sexual o econòmica de la persona gran i es produeix en una relació basada en la confiança.

En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya volem llençar una reflexió sobre el model de serveis socials que volem impulsar els pròxims anys, per tal que sigui capaç de donar suport i atenció al cada vegada major nombre de persones gran. Si l’any 2021 la gent de més de 65 anys representa el 19,05% del total de la població, les projeccions demogràfiques de l’Idescat situen que l’any 2030 la població de 65 anys i més representarà el 22,3% del total de la població i el 2060 en representarà el 29,8%.

Per a la UGT de Catalunya és urgent revisar el Sistema català de serveis socials i, tal i com es detalla al II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024, adoptar mesures per millorar la qualitat de vida i promocionar l’autonomia de la gent gran amb necessitats socials. En aquest sentit, reclamen pressupostos suficients per a desenvolupar aquest Pla Estratègic, aprovat el passat més de desembre, en especial, pel dia que avui commemorem, les 28 actuacions prioritàries que es desenvolupen a l’Eix 8 – Promoció de l’autonomia personal, l’emancipació i la vida independent – del Pla. Destaquem:

 • Redacció i aprovació del projecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment actiu, tot reforçant els programes d’envelliment actiu.
 • Revisió i desplegament dels protocols de detecció i bon tracte a la gent gran.
 • Redacció i aprovació del projecte de llei d’autonomia personal de Catalunya, amb la finalitat de reforçar l’atenció a l’entorn comunitari, que haurà de disposar d’un finançament adient per assegurar l’accés universal als recursos.
 • Elaboració de plans de lluita contra la soledat no volguda i fomentar l’autonomia al llarg del cicle de vida.
 • Revisió del model d’atenció als serveis residencials, perquè es tornin a valorar les necessitats d’aquestes persones amb una mirada social i sanitària i amb un reforç del sector públic.

Finalment, volem recordar una de les lliçons apreses durant aquesta pandèmia, i és el risc que suposa tenir un sistema de d’atenció a les persones totalment insuficient i retallat. La UGT de Catalunya aposta per un model de cuidar bé i de garantir la qualitat de vida de les persones, un model per a les persones que necessiten recolzament o ser cuidades i pels professionals que els cuiden i els atenen, un model que desitgem per als nostres familiars i per a nosaltres mateixos. Per tot plegat, aquest 15 de juny, la UGT de Catalunya reivindica:

 • Garantir la protecció i l’exercici dels drets de les persones grans
 • Garantir la no discriminació per raó d’edat, la igualtat d’oportunitats i atenció a les situacions de major vulnerabilitat
 • Garantir la participació activa de les persones grans en tots els àmbits.
 • L’increment dels recursos que s’hi destinen a l’atenció de la gent gran i de les persones en situació de dependència
 • La professionalització i l’estabilitat del sector, amb increments de personal que elimini la pressió assistencial adequant les ràtios.
 • La millora dels salaris i de les condicions de treball, la formació i la promoció dels treballadors i treballadores.

Comments are closed.