La UGT recorda que cobrar a final de mes no és cap privilegi

El sindicat assessorarà els seus afiliats en cas de partir perjudicis econòmics per l’endarreriment de les nòmines

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya recorda l’obligació empresarial d’ingressar les nòmines als comptes dels seus treballadors i treballadores en la data corresponent.

Aquesta obligació no es pot entendre mai com un privilegi, qualsevol persona treballadora realitza la seva tasca i a canvi té el dret legal reconegut de ser remunerada en temps i forma.

Quan una empresa, que en aquest cas seria la Generalitat de Catalunya, no compleix amb aquest deure pot generar perjudicis importants de caràcter econòmica als seus treballadors i treballadores: impagament d’hipoteques, de rebuts, de serveis…

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya denunciarà qualsevol incompliment patronal per part de l’administració de la Generalitat de Catalunya i donarà el recolzament necessari als seus afiliats per tal que puguin reclamar, si fos necessari, els perjudicis econòmics que es puguin derivar per l’endarreriment de les nòmines.

Comments are closed.