La UGT reivindica que tots els treballadors puguin accedir a la feina en transport públic

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: "A la feina en transport col·lectiu"
moute Les nostres ciutats han vist créixer de forma accelerada el nombre de desplaçament motoritzats, al mateix temps que també s'allarga la distància d'aquests desplaçaments. Des de la UGT de Catalunya pensem que la defensa del medi ambient i d'una major qualitat de vida urbana (contaminació, soroll, seguretat, congestió…) requereix canviar els nostres hàbits a l'hora de moure'ns.

 

El transport actualment és la principal causa de contaminació atmosfèrica i acústica, i suposa també la despesa energètica més important, de l'ordre del 40%, superant així els sectors industrials i residencials. Per aquest motiu, com cada any, recolzem i participem en la campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 29 de setembre i que celebrem sota el lema: "A la feina, en transport col·lectiu".

 

La dispersió dels polígons industrials i centres de treball ens obliga, com a treballadors i treballadores, a realitzar desplaçaments cada cop més llargs i costosos. S'hi afegeix també la insuficient xarxa de transport públic col·lectiu que impossibilita en molts casos l'accés a la feina amb aquest mitjà de transport, agreujat als polígons industrials on el transport públic col·lectiu és en la majoria dels casos inexistent o simbòlic.

 

En aquest sentit, volem que la nostra reflexió adopti un caràcter reivindicatiu en favor d'un transport públic digne, segur, sostenible i accessible per a tots els ciutadans en funció de les seves necessitats específiques; de qualitat i ampliat a tots els polígons industrials i nuclis laborals on el vehicle privat és l'única opció per al treballador, que assumeix des del temps invertit fins a l'alt cost econòmic que el desplaçament al seu lloc de treball li comporta.

 

Volem que a les ciutats s'estableixi un model de mobilitat sostenible, accessible, més planificat i eficient per als treballadors que, dia a dia, es desplacen als seus llocs de treball; més estalviador de recursos i menys agressiu per l'entorn. Per això des de la UGT de Catalunya demanem a les autoritats competents, atès que l'àmbit laboral és el que més vehicles privats mou:

 

·        Adoptar mesures concretes i permanents, que afavoreixin la mobilitat del treballador al seu centre de treball, sense la necessitat del vehicle privat.

·        Millorar la qualitat dels sistemes de transport públic per tal que es conformi com una alternativa avantatjosa enfront del transport privat, sense que el treballador/a es vegi afectat per la restricció d'horaris, freqüència, cost o qualitat.

·         Una veritable adaptació de l'accés al transport públic, per a totes les persones amb mobilitat reduïda.

·         Demanem que arribi al conjunt del territori, tant al que és estrictament urbà com als polígons o nuclis industrials, que sovint són oblidats.

 

 

Algunes dades de l'actual sistema de mobilitat:

 

  • El 85,4% dels accidents de circulació amb víctimes són accidents laborals. Estudiant les dades dels darrers anys es comprova que més d'un de cada tres accidents laborals mortals han estat accidents in itinere, superant qualsevol altre dels sectors productius. Actualment a Catalunya un 55% de la població adulta no té carnet de conduir. Del 45% restant, el 12% no disposa d'accés diari al cotxe tot i tenir carnet. Per tant, existeix un 67% de la població que depèn del transport públic per anar a la feina. El 46% dels treballadors de les àrees industrials metropolitanes necessita més de 20 minuts per arribar al seu lloc de treball des de la parada de transport públic més propera. El desplaçament diari al centre de treball en vehicle privat pot suposar-nos fins a 150 euros mensuals, el que suposa una pèrdua al nostre poder adquisitiu minvant el nostre salari. L'elevat cost econòmic de l'actual model de mobilitat ens afecta a tots i totes. Els costos externs d'aquest model (accidents, sorolls, contaminació, sanitat…) van suposar durant el 2001 a Catalunya 4.744 milions d'euros.

Dossier de la campanya
{mxc}

Comments are closed.