La UGT Serveis Públics Catalunya denuncia sobre la situació als centres educatius

Dues setmanes després de la tornada a classes al gener, les dades respecte als contagis són força alarmants. A Catalunya, els centres educatius tenen 122.552 alumnes i 9.046 treballadors i treballadores (docents, PAS i PAE) confinats. 

En els darrers 10 dies, es van contagiar de COVID 107.533 alumnes i 12.148 treballadores i treballadors. Des de la UGT Serveis Públics Catalunya ens sorprèn que el Departament d’Educació persisteixi amb l’argument que “les escoles són segures” i es presumeixi d’una dubtosa bona gestió davant d’aquesta crisi.

Aquesta actitud triomfalista contrasta amb les veus de centenars de docents que s’han posat en contacte amb la UGT de Catalunya per tal de denunciar la situació que estan patint diàriament: protocols canviants, manca de previsió, escassa informació́ i mitjans insuficients per garantir la salut als centres educatius, evitar contagis i frenar la propagació de la pandèmia.

La UGT-Educació Pública ha traslladat aquesta problemàtica a l’administració educativa, la resposta simplement ha estat dincredulitat i escepticisme. Partint d’aquesta realitat i amb l’objectiu de fer una radiografia de la situació actual de les nostres escoles i instituts, UGT- Educació Pública ha desenvolupat una enquesta per recollir la veu dels i les docents. Una enquesta on han participat 4.060 docents d’arreu del territori repartits de manera proporcional a la població docent dels diferents serveis territorials d’educació de Catalunya, entre els dies 17 i 21 de gener de 2022.

A través d’aquesta, hem pogut extreure certes conclusions, però la més destacable és que les dades mostrades evidencien un fracàs en la línia de treball del Departament d’Educació, tant en la gestió de l’impacte de la crisi sanitària en el món educatiu com en la protecció dels seus treballadors i treballadores. Així, queda demostrat que manquen recursos materials i humans i la capacitat política necessària per a prendre les decisions adequades que garanteixin la salut laboral.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, la UGT Serveis Públics Catalunya exigeix:

  • La dimissió del conseller d’Educació, per manca evident de capacitat en la gestió de la crisi sanitària i educativa
  • Baixada real de les ràtios a les aules. 10 alumnes a educació infantil i 15 alumnes a la resta de nivells educatius
  • Increment del personal docent i del personal de suport educatiu als centres educatius
  • Provisió suficient de mascaretes FFP2 a tots els treballadors i treballadores dels centres educatius
  • Cribratges massius periòdics a alumnat i treballadors i treballadores dels centres educatius
  • Personal sanitari a tots els centres educatius
  • Vies de comunicació fluides i immediates amb el Departament d’Educació
  • Instruccions comuns, clares i concises a les direccions dels centres educatius
  • Anàlisi individualitzat de la temperatura de les aules dels centres educatius, dedicant especial atenció a la ventilació creuada i garantint la provisió de mesures de renovació de l’aire
  • Contractació de metge/metgessa de treball a tots els Serveis Territorials que no en tenen, per així prescindir de les empreses privades externes contractades.

 

Comments are closed.