La UGT signa el Conveni col·lectiu del personal laboral i Acord de condicions del personal laboral funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi

La secció sindical de la UGT de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha signat el Conveni col·lectiu del personal laboral i Acord de condicions del personal funcionari que millora en molts aspectes condicions anteriors, regula i aclareix temes sol·licitats pels treballadors i treballadores, sense pèrdua de cap dret ni retrocés econòmic de cap tipus. El Conveni i Acord de Condicions va ser ratificat en el Ple Municipal el passat dia 30 de desembre de 2020.

L’acord incorpora un percentatge important de les demandes recollides en les plataformes dels tres sindicats amb representació en els òrgans de representació unitària (Comitè d’Empresa i Junta de Personal Funcionari) com són: la carrera professional (amb 522.000 € pel seu desenvolupament durant la vigència del conveni i pacte de condicions, la regulació del teletreball); l’augment de les quantitats per la jubilació anticipada incentivada, el pagament, en la nòmina de gener, de 551 € dels fons addicionals i altres endarreriments; la consolidació en complement específic de l’antiga prima d’assistència; la millora de permisos i de l’horari flexible; la modificació del manual de valoració i les millores pels plans d’ocupació, entre altres aspectes. En definitiva, se’ns ha donat resposta positiva a el 50% de les demandes sindicals, demandes que eren compartides en un 80% per tots els sindicats. Per tant, podem resumir, que possiblement, sigui una de les negociacions on més propostes de tots els sindicats s’han tingut en compte.

El conveni i pacte de condicions ha estat signat per una àmplia majoria sindical (63%). I ratificat pels òrgans de representació sindical, Comitè d’Empresa i Junta de Personal Funcionari de forma unànime. Creiem que, en el context actual, és un acte de responsabilitat arribar a un acord que de seguretat, tranquil·litat i confiança als treballadors i treballadores per  optimitzar la prestació  dels serveis públics i d’atenció a la ciutadania.

Cal destacar que també s’ha aprovat i publicat  una Oferta Pública d’Ocupació (OPO) que compleix l’objectiu d’estabilització de la plantilla i suposa el manteniment dels llocs de treball i, per tant, dels serveis públics a prestar, reduint l’eventualitat a la seva mínima expressió. Juntament amb el conveni i acord de condicions, es va aprovar una modificació de plantilla que comença a posar les bases d’una modernització de la nostra administració per oferir uns serveis públics de qualitat,  mantenint i millorant les condicions de treball per als empleats públics en uns moments on la ciutadania requereix, més que mai, de tots els nostres serveis i de tota la nostra professionalitat.

Comments are closed.