La UGT signa el primer pla de prevenció de riscos laborals al grup Banc Sabadell

El nostre sindicat continuarà reivindicant que els atracaments siguin considerats accidents laborals i el seu risc es contempli en els plans d'emergències


Finalment, després d'unes negociacions que es van iniciar el setembre del 2005, la UGT ha signat el primer Pla de prevenció de riscos laborals en el Grup Banc Sabadell. Es tracta d'un acord pioner en el sector de banca, i la seva aplicació garantirà la seguretat i salut dels treballadors i treballadores del Grup Banc Sabadell.

 

Què és el Pla de prevenció?

El Pla de prevenció de riscos laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa en el seu sistema general de gestió i s'estableix la seva política de prevenció de riscos laborals.

 

Què suposarà la seva implantació a l'empresa?

La integració de la prevenció en tots els nivells jeràrquics de l'empresa implica l'atribució a tots ells, i l'assumpció per aquests, de l'obligació d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que realitzin o ordenin i en totes les decisions que adoptin.

 

Podrà incomplir-lo el banc?

El Pla de prevenció de riscos laborals ha de ser aprovat per la direcció de l'empresa, assumit per tota la seva estructura organitzativa, en particular per tots els seus nivells jeràrquics, i conegut per tots els seus treballadors i treballadores.

 

No obstant això, la UGT no està totalment satisfeta, ja que no s'han incorporat en el text algunes de les nostres reivindicacions, tals com:

  • Que els atracaments siguin considerats accidents laborals i el seu risc es contempli en els plans d'emergències.
  • Que la formació de riscos laborals s'actualitzi permanentment.

No obstant això, i atès que entenem que es tracta d'un Pla de prevenció dinàmic, és a dir, que es podran incorporar en el futur aspectes que la prevenció de riscos laborals exigeixi, des de la UGT vam considerar que les llums són més importants que les ombres en aquest acord, i per la responsabilitat que ens confereix ser el segon sindicat en el Grup Banc Sabadell, vam ratificar amb la nostra signatura el treball realitzat per millorar el projecte inicial.

 

En conseqüència, des de la UGT treballarem perquè els temes que han quedat fora d'aquest pla es vagin incorporant i vigilarem perquè s'apliqui el contingut de l'acordat. Finalment, la UGT ha sol·licitat a Banc Sabadell que per fer efectiva la integració dels principis preventius de l'esmentat pla, aquests siguin assumits públicament pel banc.

{moscomment} 

Comments are closed.