La UGT signa un acord en l’ERO del BBVA que redueix el nombre d’acomiadaments i garanteix l’adscripció voluntària per a tota la plantilla

Les negociacions per l’ERO de BBVA han finalitzat, amb una reducció del nombre total d’extincions de contracte i amb adscripció voluntària per a tota la plantilla. Han estat unes negociacions difícils per l’envergadura de l’expedient, en què la part social ha fet un esforç enorme per tal d’aconseguir les millors condicions possibles, tot i que la reforma laboral, encara no derogada, no ha facilitat les negociacions.

El principal aspecte d’aquest acord és que s’ha aconseguit l’adscripció voluntària per a tota la plantilla, no només per als rols/funcions potencialment afectats. Així mateix s’elimina la clàusula d’equilibri generacional i es deixa una quota màxima de persones per edat.

Finalment, el nombre total d’extincions de contracte passarà de 3.789 a 2.725. La diferència serà recol·locada, traslladada o excedències. Les condicions econòmiques definitives per a les sortides són personal:

  • amb 63 o més anys a 31 de desembre de 2021 (quota màxima de 206 persones): indemnitzacions de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
  • entre 55 i 62 anys a 31 de desembre de de 2021, amb 10 o més anys d’antiguitat (quota màxima 1.254 persones): abonament d’una renda temporal mensual, equivalent a 1/12 del 75% del nivell retributiu anual, que s’abonarà des de l’extinció del contracte fins als 63 anys, descomptant la prestació teòrica del subsidi o desocupació que correspongui.
  • de 53 i 54 anys a 31 de desembre de 2021, amb 10 o més anys d’antiguitat (quota màxima 405 persones): abonament d’una renda temporal mensual, equivalent a 1/12 del 65% del nivell retributiu anual, que des de l’extinció del contracte fins als 63 anys, descomptant la prestació teòrica del subsidi o desocupació que correspongui.
  • entre 50 i 52 anys a 31 de desembre de 2021, amb 10 o més anys d’antiguitat (quota màxima 239 persones): indemnització a preu fet equivalent a 6 vegades el 65% del nivell retributiu anual amb un màxima de 320.000 euros. Abonament de renda temporal de 15.500 euros cada any en 12 pagaments mensuals/mes des de la finalització de la prestació per desocupació fins als 63 anys. Indemnitzacions addicionals per voluntarietat.
  • menors de 50 anys i majors de 50 anys amb antiguitat inferior als 10 anys: indemnització de 40 dies per any treballat, amb un màxim de 30 mensualitats. Indemnitzacions per voluntarietat.

S’accepten un màxim de 210 excedències, de les quals 165 a Catalunya.

En cas de no acceptar la darrera proposta presentada, i que recull una part important de les reivindicacions de la part social, es tornaria al punt de partida, és a dir, 3.789 extincions de contracte i amb indemnitzacions de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mesos.

A la UGT no li agrada haver de parlar d’expedient de regulació d’ocupació, però aquesta és la realitat del mercat laboral d’una reforma laboral que cal derogar d’una vegada per totes perquè ERO com aquest no siguin possible. Des de la primera reunió, hem exigit prejubilacions i sortides voluntàries, però hem hagut d’adaptar-nos davant el posicionament de la direcció per poder aconseguir unes condicions dignes per a tota la plantilla. Aquest acord ha estat possible amb les millores aconseguides respecte la proposta de partida gràcies a la implicació de tota la plantilla, que ha plantat cara a l’empresa i ha respost a les mobilitzacions fent seguiment de les vagues i les aturades convocades.

Com a signants d’aquest acord, la UGT estarem presents en la comissió de seguiment i vigilarem que es compleixi estrictament cadascun dels punt de l’acord.

Comments are closed.