La UGT traslladarà al Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior la seva preocupació per l’exclusió de la prestació sanitària als emigrants que restin més de 90 dies fora d’Espanya

emigrar

Retallada incomprensible pels emigrants que busquen feina a l’estranger

La UGT traslladarà al Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior la seva preocupació per les repercussions que té sobre els treballadors emigrants la mesura contemplada als Pressupostos Generals de l’Estat d’excloure el dret a les prestacions sanitàries a Espanya a les persones que restin més de 90 dies fora d’Espanya.

Aquesta mesura que afectarà als emigrants, tan als que resideixen ja en l’exterior com als que a partir d’aquest moment surtin d’Espanya, considera que ni el Govern ha modulat aquesta situació, com ho ha fet amb les presentacions per desocupació, ni ha establert un límit més elevat al cas de la cerca de feina o de formació.

El sindicat, considera que es tracta d’una retallada incomprensible en un moment que ha augmentat la emigració, ja que, en cas de retorn per la finalització dels contractes o per no haver trobat una feina o acabar la formació, els emigrants, sigui quina sigui la seva nacionalitat, poden trobar-se amb què no tenen dret a la assistència sanitària a Espanya.

La Llei tampoc aclareix què succeeix quan qui es trasllada a l’exterior per més de 90 dies és la persona assegurada, mentre que romanguin a Espanya els seus beneficiaris. Segons la normativa, la pèrdua de la condició d’assegurat implica que els seus beneficiaris perdin igualment el seu dret a la assistència sanitària. Aquesta mesura implica que els seus beneficiaris perden igualment el dret a la assistència sanitària. Aquesta mesura, per tant, no perjudica nomes a aquells que marxin a l’exterior, sinó a les seves famílies que restin a Espanya encara que l’assegurat es desplaci a un Estat membre de la Unió Europea i entrin en funcionament els reglaments de coordinació de seguretat social.

Comments are closed.