L’Ajuntament de Badalona no paga els seus treballadors de forma igual

Font: Wikimedia, de l'autor Judesba

Font: Wikimedia, de l’autor Judesba

Divendres, d’acord amb el que estableix la llei 36/2014, els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Badalona van rebre el 100% de la seva meritació de la paga extraordinària del Nadal 2012.

En canvi, la plantilla de l’Institut Municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona (IMSP) es troba amb la rotunda negació per part de l’interventor de l’administració per poder cobrar els 227 dies que encara se’ls hi deu. L’Ajuntament de Badalona, emparant-se amb la mateixa llei que els obliga a pagar la meritació, proposa pagar, tan sols, un 24,4% del total tractant de forma desigual e injusta els seus treballadors i treballadores de l’IMSP.

Des del comité d’empresa d’IMSP s’exigeix cobrar el 100% de la paga tal com s’ha fet amb la plantilla de l’ajuntament, ja que aquesta situació esdevé “una vulneració dels drets consolidats i un trencament total i absolut dels principis de irretroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals i de seguretat jurídica, així com del principi de confiança legítima”.

A més, aquesta negació del cobrament total va en contra dels acords presos en les negociacions amb l’empresa i al Consell d’Administració, òrgans de decisió de l’Institut.

Comments are closed.