L’Ajuntament de Barcelona nega l’oxigen als seus bombers

bombers-bcn
La UGT denuncia a Inspecció l’ús d’equips d’aire defectuosos, que poden deixar sense oxigen el bomber dins d’un incendi

La secció sindical de la UGT a Bombers de l’Ajuntament de Barcelona ha interposat una denúncia davant la Inspecció de Treball per evitar les greus conseqüències que es poden derivar de l’ús d’equips d’aire comprimit defectuosos, que el nostre sindicat ha detectat i denunciat reiteradament en els darrers mesos.

Les ampolles d’aire comprimit que es fan servir al servei de bombers són un estri fonamental en les intervencions a incendis, fums o ambients tòxics. Donada la importància d’aquests equips, i la manca de cura detectada, la nostra secció sindical ha denunciat, des de fa quasi un any, algunes irregularitats relacionades amb el tractament, l’estat i l’emmagatzematge d’aquests equips. Fruit d’aquesta constant denúncia s’ha aconseguit que els equips d’aire comprimit es guardin sota cobert. Han passat, però, 10 mesos i aquesta manca d’atenció ha provocat que algunes de les ampolles presentin ara microporus. I, en lloc de retirar les ampolles defectuoses, aquestes s’han continuat col·locant juntament amb la resta d’ampolles plenes, sense un etiquetatge adient o reglamentari, i continuen utilitzant-se en aquells serveis on són requerides. La presència de microporus fa que les ampolles vagin perdent l’aire que contenen, sense tenir la certesa ni la confiança que estaran plenes d’oxigen al 100% quan el bomber les necessiti per garantir la seva seguretat.

El nostre sindicat denuncia que la aquests fets han estat posats en coneixement de la direcció i del Comitè de Seguretat i Salut sense que s’hagi donat cap resposta concreta i proporcional a la gravetat del cas. És per aquesta raó que la secció sindical de la UGT es veu obligada a recórrer davant la Inspecció de Treball com a últim recurs. Esperem que aquesta denuncia provoqui un canvi en la sensibilitat de la direcció i l’Ajuntament amb aquests temes bàsics de seguretat per als bombers, un estudi rigorós de l’abast dels microporus i la seva incidència al servei, i si escau, el canvi o la reposició de tots els equis d’aquesta partida defectuosos.

Comments are closed.