L’Ajuntament de Viladecans es veu obligat a retirar la licitació del servei de socorristes de platges després del recurs del nostre sindicat

El plec de condicions no respectava les condicions laborals i salarials del conveni de referència. 

La UGT de Catalunya continuarà lluitant des de tots els àmbits per dignificar la situació laboral dels 1.100 professionals que conformen el col·lectiu de socorristes de les platges catalanes.

L’Ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat) ha retirat la licitació del contracte de serveis de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a les seves platges per als anys 2019 i 2020 després del recurs presentat per la UGT de Catalunya per no respectar les condicions laborals del conveni de referència.

El passat 25 de febrer el nostre sindicat va interposar recurs perquè les condicions recollides en el plec de condicions de la licitació no garantien el compliment de les obligacions socials i laborals durant l’execució del contracte, ja que les condicions econòmiques no tenien en compte els costos laborals del conveni col·lectiu sectorial d’aplicació a l’activitat licitada. Aquest fet incompleix la llei de contractes del sector públic que va entrar en vigor el març de 2018 i que suposa un avenç molt important per garantir l’estabilitat dels llocs de treball i evitar la precarització de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores d’empreses amb contractes públics, tot contribuint, a més, a millorar la qualitat dels serveis públics.

Al plec no apareixia en cap apartat la determinació concreta del conveni col·lectiu aplicable, que ha de ser -segons dictamen del Consell de Relacions Laborals de Catalunya- el Conveni col·lectiu autonòmic de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure. A més, al recurs recordem que és imprescindible delimitar correctament el pes dels costos laborals en el preu del concurs i evitar ofertes anormalment baixes que no tinguin en compte els costos del conveni col·lectiu d’aplicació.

Respecte a la subrogació, el plec tampoc recollia la informació necessària del conveni sobre el deure de subrogar els treballadors que actualment presten aquest servei en cas de canvi d’empresa adjudicatària.

Finalment, i com a resposta al nostre recurs, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària el dia 13 de març, ha resolt declarar desert i desistir del procediment de licitació del contracte del servei.

La UGT de Catalunya continuarà lluitant des de tots els àmbits per dignificar la situació laboral dels 1.100 professionals que conformen el col·lectiu de socorristes de les platges catalanes. En aquest sentit, l’any passat el sector de Socorrisme del nostre sindicat va impulsar la plataforma SOS Socorristes.

El sector considera que no es pot concebre que Catalunya, capdavantera en nombre d’arribades turístiques anuals, reguli el sector del socorrisme mitjançant una llei de 1972, que ha quedat completament obsoleta. Actualment, cada ajuntament a través de l’àrea que considera oportuna –Turisme, Infraestructures, Medi Ambient, Seguretat- decideix com ha de ser el seu dispositiu de seguretat, amb uns mínims insuficients, que són els que preveu la llei de 1972.

El Sector de Socorrisme de la UGT de Catalunya reivindica un llei catalana que reguli les mesures de seguretat i salvament aquàtic a les platges, així com un conveni propi sectorial.

Comments are closed.