L’Audiència Nacional admet els recursos de CCOO i UGT contra la retallada salarial als funcionaris

mani8j

Dijous, 15 de juliol del 2010
EFE (MADRID)

L’Audiència Nacional ha admès a tràmit els recursos que, per separat, van presentar els sindicats CCOO i UGT contra la retallada salarial dels empleats públics que va acordar la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos el 25 de maig passat en aplicació de les directrius marcades pel Govern en el marc del seu pla d’ajust del dèficit públic. Ara, la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos té 20 dies per remetre a l’Audiència l’expedient administratiu complet que ha motivat el recurs.

Els recursos dels dos sindicats busquen paralitzar la reducció de les nòmines dels funcionaris i empleats públics, que es van modificar l’1 de juny passat d’acord amb la rebaixa d’entre el 0,56% i el 7% acordada pel Consell de Ministres del 20 de maig. Concretament, en el seu recurs, CCOO reclama que “es restableixin els drets retributius de les empleades i empleats públics a la situació anterior a aquesta decisió governativa de confiscació dels seus salaris”.

CCOO, que ha celebrat avui la decisió de l’òrgan judicial, encara estudia la forma de recórrer el decret llei aprovat pel Govern, que ha afectat no només el personal funcionari de l’Administració General de l’Estat, sinó també els empleats de les administracions autonòmiques i locals i el personal estatutari. A ells s’hi sumen, entre altres, el personal docent universitari i dependent del Ministeri d’Educació, el personal militar professional i dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, els membres de les carreres judicial i fiscal, el cos de secretaris judicials i els diferents cossos de personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia. A tots ells els afecta la retallada a les nòmines.

A més, la UGT també ha presentat una sol·licitud al Defensor del Poble perquè interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra la rebaixa salarial aprovada per l’Executiu.

 

Comments are closed.