La UGT de Catalunya guanya una sentència a Abertis Autopistes

abertisFont: SMC-UGT

Avui l’Audiència Nacional ha donat la raó a la UGT de Catalunya en la demana interposada al conjunt de les empreses que conformen el negoci d’Abertis Autopistes d’Espanya. El passat mes de setembre es va tramitar una reclamació des del nostre sindicat demanant l’aplicació dels conceptes variables a la nòmina d’estiu. Gràcies a aquesta sentència Abertis Autopistes haurà d’abonar una mitjana dels conceptes variables els mesos de vacances.

L’empresa retribueix les vacances prenent en consideració únicament el salari fixe, sense tenir en compte altres conceptes que durant la resta de l’any s’apliquen de forma habitual a l’hora de cobrar el salari (actuació que no es correspon amb l’establert en el Conveni nº 132 de la OIT).

Aquesta sentència declara, per a totes les empreses, el dret dels treballadors i treballadores afectats pel conflicte al fet que se’ls aboni la mitjana anual dels plusos festius, nocturn, pista i centre operacions-control durant les seves vacances. El plus transport, el plus peatge i el de menyscapte de moneda han quedat fora de la consideració de la sentència ja que s’ha considerat que es tracta de conceptes extra salarials.

Des de la UGT de Catalunya manifestem la nostra satisfacció respecte al resultat obtingut en primera instància mentre que el nostre gabinet jurídic estudiarà la viabilitat d’interposar un recurs pels conceptes extra salarials.

Comments are closed.