L’AVALOT exigeix a Europa el compliment de la legalitat vigent en l’actual crisi dels refugiats

refugitats-budapestEl govern espanyol ha de complir amb la seva responsabilitat d’acollir un mínim de 30.000 persones

Davant l’actual situació d’emergència dels refugiats i refugiades, l’Avalot –joves de la UGT de Catalunya exigim el compliment de les lleis internacionals per part dels Estats membres de la Unió Europea i denunciem la contínua violació dels drets humans i el no compliment de la normativa europea en matèria d’asil.

L’asil és un dret internacional dels drets humans que reconeix el dret de les persones en cas de persecució, a buscar asil i a gaudir d’aquest en qualsevol país. Aquest dret està recollit a l’article 14 de la declaració universal dels drets humans, a l’article 18 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE i a l’article 13 de la Constitució Espanyola entre d’altres.

És evident que aquesta crisi ha posat sobre la taula la manca d’una política de migració comuna a la UE. Malgrat existir mecanismes per garantir aquest dret, assistim amb estupefacció a les conseqüències de la inoperància de la política migratòria de la UE que tracta a les persones refugiades com a quotes a repartir entre els estats membres sense tenir en compte que els refugiats i les refugiades són éssers humans a la recerca d’una vida millor.

Europa ha fracassat en trobar una resposta comuna i efectiva i el resultat ha estat més patiment de la gent. Els tractats i les normes internacionals assumides pels Estats membres de la UE formen part del seu ordenament jurídic intern i per tant són d’obligat compliment. Cal una resposta conjunta basada en els principis de solidaritat i fraternitat.

Avui, l’ONU ha demanat la participació obligatòria de tots els Estats membres de la UE per aconseguir l’acollida de 200.000 persones refugiades.

Des de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya exigim al govern espanyol el compliment de la seva responsabilitat amb les demandes de l’ONU, acollint un mínim de 30.000 persones (actualment Espanya només  s’ha compromès a l’acollida de 2.739 persones).

Exigim la promoció d’un corredor humanitari que garanteixi la seguretat de les persones en el seu trajecte fins a l’arribada a les fronteres europees. A més, considerem que aquest mecanisme es necessari per a dos motius: per  tal d’evitar més tragèdies i eradicar les màfies que fan negoci de la desesperació i per poder gestionar d’una forma eficaç i digne aquesta realitat.

Davant d’aquesta situació, l’Avalot  es compromet a:

–          Donar suport a les iniciatives que des d’institucions i organismes es duguin a terme per donar resposta efectiva.

–          Treballar conjuntament amb altres entitats sensibilitzades amb el drama migratoriaportant propostes i recursos en la mesura de les nostres possibilitats.

–          Fer una crida a les mobilitzacions.

Tanmateix, valorem molt positivament la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats d’acollida i la intenció de Madrid d’adherir-s’hi. Considerem que és necessària l’adhesió d’altres municipis, així com una gran oportunitat pels pobles amb risc d’abandonament o de despoblació.

Comments are closed.