L’Avalot flipa amb el Parlament de Catalunya: ens convoca ara per debatre la ILP de mesures urgents per a l’habitatge que vam presentar l’any 2007

PENTAX ImageEl Parlament ens convoca ara per debatre la ILP de mesures urgents per a l’habitatge que vam presentar l’any 2007

El dia 29 de novembre de 2007, l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya va lliurar al Parlament de Catalunya més de 50.000 signatures per presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) de Proposta de llei de mesures urgents per a l’habitatge.

Aquesta ILP proposava:

  • Que el 65% del sòl que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantacióes reservi a habitatge de protecció pública.
  • Que d’aquest 65%, el 70% es reservi per a habitatge de protecció pública en règim de lloguer indefinit, i el 30%, en règim de compra.
  • Que la Generalitat destini una partida no inferior al 7% del seu pressupost a les polítiques públiques d’habitatge.

El nostre sindicat va presentar la ILP per donar resposta al problema de l’habitatge, que ja en aquella època era una de les principals preocupacions de la nostra societat, especialment de la gent jove, perquè els preus d’aquest bé de primera necessitat, en plena bombolla immobiliària, havien augmentat de manera espectacular i l’oferta de lloguer era insuficient i també cara. Entre l’any 2000 i 2006, el preu del metre quadrat a Catalunya havia augmentat un 114%, mentre que els salaris havien crescut un 13% de mitjana. Això obligava les famílies, en el millor dels casos, a endeutar-se fins a límits insostenibles, i a dedicar cada vegada més salari a la compra d’habitatge. Segons dades d’aquell moment de l’Observatori Jove de la Vivenda a Espanya (OBJOVI), una persona jove a Catalunya havia de destinar el 69,4% del seu salari a comprar un habitatge.

Tanmateix, al juliol del 2008 el Govern de la Generalitat va comunicar a l’Avalot que els grups parlamentaris de PSC, ERC i ICV havien decidit presentar una esmena a la totalitat, i la ILP va quedar en un calaix. Fins ara.

Ara el Parlament de Catalunya, obligat per llei, ha convocat l’Avalot el proper dijous 22 de gener a presentar i defensar la ILP en el ple. I des de la nostra organització flipem. Flipem amb un Parlament que ens convoca per debatre una ILP set anys després d’haver-la presentat. Una ILP que demanava canvis legislatius urgents per a un problema que, com s’ha vist amb el pas del temps, havia de llastrar una part important de la societat. Una ILP amb 50.000 signatures de suport, l’única via de participació política i proposició legislativa que es permet a la ciutadania, i que en el seu moment els partits del Govern es van permetre el luxe d’ignorar. I, a més, set anys després, ens convoquen amb set dies d’antelació. I després se sorprendran que els ciutadans i les ciutadanes clamin per una regeneració democràtica de la vida política.

Des de l’Avalot creiem que, tot i que tard, la nostra ILP té més sentit que mai. Que continuem necessitant mesures urgents per a l’habitatge, perquè l’accés a la vivenda continua sent complicat per a moltes persones, especialment per a la gent jove, amb uns nivells d’atur elevadíssims, cada cop més precarietat, temporalitat i parcialitat, i uns salaris indignes. La setmana vinent explicarem tot això en el ple del Parlament i demanarem als diputats i les diputades que, amb set anys de retard, acceptin la nostra ILP i que, ja en comissió, ens permetin actualitzar la nostra proposta a les necessitats socials actuals.

Comments are closed.