Les benzineres sense personal d’atenció posen en risc la ciutadania

Font: ACN (benzinera 11 d’abril de 2020)

UGT FICA de Catalunya vol mostrar la seva preocupació pel risc greu per a la ciutadania que es produeix a les benzineres sense personal d’atenció, ja que no es pot garantir l’existència de mesures de protecció suficients contra la Covid-19 durant el temps que es troben a disposició dels usuaris i les usuàries.

Cal la presència almenys d’un treballador o treballadora que garanteixi el compliment de les mesures de seguretat i salut per part dels usuaris i les usuàries, de tal manera que es garanteixin la seguretat ciutadana, els drets dels consumidors i el tracte igualitari a tots els usuaris i usuàries.

Des de l’inici del seu funcionament, les instal·lacions sense personal o d’autoservei han generat diverses controvèrsies pel que fa a la seguretat i la salut dels consumidors. Per una banda, la manipulació per part dels usuaris i les  usuàries de productes altament inflamables, que contenen substàncies cancerígenes i que són perillosos per a la salut i per al medi ambient. D’altra banda, ara s’hi suma com protegim els usuaris i les usuàries en les circumstàncies sanitàries que ens trobem actualment. La nostra preocupació és que ara no es poden garantir les mesures de protecció i manipulació en tot moment perquè aquests punts de venda no tenen cap treballador ni treballadora que se’n faci càrrec.

Les estacions de servei han de garantir la disponibilitat i l’ús de guants, la vigilància contínua de la utilització dels EPI durant el subministrament de benzina i/o gasoli, mascaretes aptes per a la manipulació de gasos tòxics i amb protecció davant a la Covid-19, i la neteja i desinfecció dels terminals de venda, així com  garantir l’ús i la desinfecció de les zones de servei.

UGT FICA de Catalunya considerem necessària una regulació urgent de les estacions de servei sense personal que garanteixi la seguretat i la salut de la ciutadania. És indispensable que les benzineres comptin amb personal amb formació en manipulació d’hidrocarburs que garanteixin la salut i el benestar del conjunt de la població.

 

Comments are closed.