Les dades de l’atur demostren que la crisi no és passat

oficina-paro1Novament, el mes d’octubre creix l’atur a Catalunya, en 12.921 persones, situant en 633.832 el nombre de persones en situació de desocupació registrades a les oficines del SOC. Es tracta del tercer mes consecutiu de creixement de l’atur i representa un increment d’un 2,08% respecte al mes anterior i un descens d’un 1,93% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 12.474 persones menys en situació de desocupació.

En termes absoluts, Catalunya ha estat la tercera Comunitat Autònoma on més s’ha incrementat l’atur, per darrera d’Andalusia i Castella – La Manxa.

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha incrementat també en 87.028 persones, i són 4.811.383 el total de les persones en situació de desocupació, un increment d’un 1,84% respecte al mes anterior, i una reducció d’un 0,46% respecte al mes d’octubre de l’any 2012 (22.138 persones menys en situació de desocupació).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes: a Barcelona ha augmentat en 5.028 persones (+1,07%); a Girona, en 2.975 persones (+5,38%), a Tarragona, en 2.271 persones (+8,11%) i a Lleida, en 2.647 persones (+3,83%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona l’atur s’ha reduït en 9.065 persones (-1,88%), a Girona, en 992 persones (-1,67%), a Lleida, en 2.271 persones (-3,86%) i a Tarragona en 2.647 persones (-1,65%).

Segons el gènere, observem que, respecte al mes d’octubre, l’atur s’ha incrementat el doble entre els homes, amb 8.082 homes aturats més que el mes anterior (+2,60%), respecte les dones, amb 4.839 dones més, (+1,56%). Si comparem l’atur registrat del mes d’octubre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït en 13.858 persones (-4,16%), mentre que l’atur femení s’ha incrementat en 1.384 (+0,73%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’octubre en 43.476 persones. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 5,84%, amb 2.400 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’octubre de l’any anterior del 11,93%.

En relació a la població estrangera, el mes d’octubre registra un total de 124.201 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 4,4% respecte al mes anterior (+5.185 persones) i una reducció d’un 8% respecte al mateix període de l’any anterior (-10.791 persones). 66.569 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 25.366 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’octubre el 19,60% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 11.293 persones més en situació d’atur (+2,83%), en l’agricultura, amb 2.767 persones més aturades (+24,52%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 293 persones desocupades més (+0,94) i a la indústria, amb 132 persones més (+0,14). L’atur s’ha reduït únicament a la construcció, amb 1.564 persones menys en situació d’atur (-1,77%). Pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en 3.342 persones en situació de desocupació que provenen del sector serveis (+0,82%) i la reducció en 11.922 persones en situació d’atur provinents de la construcció (-12,05%) i en 5.008 persones del sector industrial (-5,15%).

En relació a la contractació, al mes d’octubre s’han signat un total de 223.660 contractes, 28.670 més que al mes anterior (+14,70%), i 14.650 més que ara fa un any (+7,01%). La contractació d’aquest mes s’ha incrementat a les províncies de Barcelona, on s’han signat 24.584 contractes més (+16,71%) i a Tarragona, amb5.527 contractes més (+29,56%). S’ha reduït, però, a Girona, amb 197 contractes menys (-1,16%) i a Lleida, amb 1.244 contractes menys (-10,18%). Respecte al mes d’octubre de l’any anterior, la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, entre el 6,14% de Barcelona i el 11,97% de Lleida.
 
Al mes d’octubre s’ha incrementat tant la contractació indefinida, amb 1.321 contractes més que el setembre (+6,80%), com la temporal, amb 27.349 contractes més (+15,89%). Respecte a l’any 2012, la contractació indefinida ha caigut un 5,77%, amb 2.106 contractes menys,  mentre que la contractació temporal s’ha incrementat d’un 9,17%, amb 16.756 contractes més.

El 89,16% de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal. La contractació indefinida ha representat el 10,84% del total, mentre que l’any passat representava el 12,60%.

A més, cal tenir en compte que el 90% de la contractació efectuada durant aquest mes setembre ha estat en el sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes d’octubre hi havia 2.889.557 persones afiliades, xifra que representa un descens de 4.357 persones afiliades (-0,15%) respecte al mes de setembre, i un descens de 56.700 persones (-1,92%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 62%. En aquest sentit, són 203.354 les persones registrades a les oficines de treball, un 38%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament l’increment de l’atur i la caiguda de l’afiliació a la seguretat social fa que des de la UGT de Catalunya valorem les dades de l’atur d’aquest mes negativament.

Estem davant el tercer mes consecutiu d’increment del nombre de persones en situació de desocupació i si l’atur d’aquest mes d’octubre és inferior al del mes d’octubre de l’any passat es deu fonamentalment a l’efecte desànim que fa que les persones que ja no cobren cap tipus de prestació no renovin la demanda d’ocupació i, per tant, deixen de constar com a persones en situació d’atur als registres de les oficines de treball.

Pel que fa a l’ocupació que es crea torna a ser temporal i precària, ja que pràcticament del 90% dels contractes signats el mes d’octubre són temporals i els contractes indefinits que s’han signat aquest mes són menys que els contractes indefinits signats ara fa un any.

Per la UGT de Catalunya no estem davant la fi de la recessió econòmica sinó que ja queden pocs llocs de treball per destruir. Tampoc observem millores significatives en la situació del mercat de treball que, en curt termini, ens faci preveure que es crearà ocupació.

Per una altra banda, la situació de les persones que estan a l’atur cada vegada és més precària, amb l’increment de les que ja han esgotat la prestació per desocupació.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

•    La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs.

•    La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.

•    L’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

•    Desenvolupar polítiques actives d’ocupació, adaptades als nous perfils i  adreçades als col·lectius més afectats per la crisi: les persones que ja han exhaurit les seves prestacions i ja no disposen d’ingressos, les persones majors de 45 anys, els joves, etc.

•    L’inici immediat de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya: orientació, formació, acompanyament per a la inserció, i tots els programes previstos per l’any 2013.

•    El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.

•    La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.