Les dades de l’atur constaten “l’èxit” de la reforma laboral: ocupació precària, temporal i de baixa qualitat

La desocupació s’acarnissa amb el col·lectiu femení

Coincidint amb plena temporada estival, l’atur també s’ha reduït a Catalunya aquest mes de juliol. El descens ha estat en 9.162 persones, situant-se en 501.785 el número de persones que es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 1,79% respecte al més anterior, i d’un 11,69% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 66.446 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur també s’ha reduït en 74.028 persones (-1,80%) respecte al mes anterior, i en 373.584 persones (-8,45%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.046.276 persones.

Per províncies, al mes de juliol l’atur s’ha reduït a totes: a Barcelona, en un 1,46% (377.981 persones en situació d’atur, 5.582 persones menys); a Girona, en un 2,25% (43.276 persones en situació d’atur, 997 persones menys); a Lleida, en un 3,84% (23.322 persones aturades, 931 persones menys), i a Tarragona, en un 2,81% (57.206 persones en situació d’atur, 1.652 persones menys). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,22% de Lleida i el 11,92% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que aquest mes l’atur s’ha reduït majoritàriament  entre els homes, amb 8.009 homes menys en situació d’atur (-3,33%), mentre que en el gènere femení la reducció ha estat de 1.153 dones

(-0,43%). Respecte a l’atur registrat del mes de juliol de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 15,77% en el cas dels homes (43.512 aturats menys) i un 11,65% en el de les dones (35.499 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juliol en 28.849 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 4,45%, amb 1.345 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juliol de l’any passat d’un 16,60%, amb 5.743 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 95.074 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 4,7% respecte al mes anterior, i un descens d’un 11,6% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de juliol el 18,95% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 3,97% entre les persones sense ocupació anterior (-1.306 persones en situació d’atur), un 3,55% a l’agricultura (-449 persones aturades), un 3,21% a la construcció (-1.909 persones), un 2,67% a la indústria (-1.844 persones en situació d’atur) i un 1,08% a als serveis (-3.654 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït en la construcció, en un 21,80% ( 16.034 persones menys), en la indústria, en un 16,24% (13.021 persones menys), en els serveis, en un 9,61% (35.445 persones menys), entre les persones sens ocupació anterior, en un 4,42% (1.459 persones menys) i en l’agricultura, en un 3,84% (487 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes de juliol s’han signat un total de 290.500 contractes, 28.818 contractes més que al mes anterior (+11,01%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona s’han signat 19.268 contractes més que al mes anterior (+10,38%), a Girona, 3.980 contractes més (+13,68%), a Tarragona, 3.525 contractes més (+12,76%) i a Lleida, 2.045 contractes més (+10,58%). Si comparem aquestes dades amb el mes de juliol de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 7,14%, amb 19.349 contractes més, augmentant a totes les províncies, a excepció de Lleida, on s’han signat 19 contractes menys (-0,09%).

S’han signat 28.032 contractes indefinits, 1.439 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 5,41%, i d’un 11,44% respecte el mes de juliol de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 9,65% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 262.468 contractes temporals, 27.379 més que el mes anterior, amb un increment d’un 11,65%, i d’un 6,70% respecte al mateix mes de l’any passat. El 90,35% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,58% de la contractació ha estat del sector serveis (234.092 contractes) i el 72,59% del total de la contractació del mes de juliol ha estat temporal i del sector serveis (210.879 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juliol hi havia 3.108.430 persones afiliades, xifra que representa un increment de 25.142 persones afiliades (+0,82%) respecte al mes de juny, i 109.331 persones més (+3,65%)respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 55,76%. En aquest sentit, 226.022 de les persones registrades a les oficines de treball, el 44,24%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 55,34% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 157.667 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 383.689 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res.Aquesta xifra representa el 75,09% del total de l’atur registrat.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya no podem fer una valoració positiva de les dades de l’atur d’aquest mes de juliol, i continuem reclamant:

  • la imminent derogació de la Reforma Laboral RD 3/2012 i RD 16/2013 per tal que es puguin impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat
  • La implementació de polítiques en el nostre país que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat en la indústria catalana o bé ubicada a Catalunya, incidint especialment en els sectors industrials emergents
  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya, mitjançant

–          Polítiques decidides de reactivació econòmica a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, és a dir, l’austericidi.

–          Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores mitjançant l’augment salarial i la recuperació de tot el que s’ha perdut aquests anys

–          El foment de la demanda i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant en l’àmbit sectorial com en el general.

–          La consecució de situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros.

–          La Reforma integral del sistema fiscal sota criteris de progressivitat per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

  • El compromís dels empresaris i les empresàries amb els col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral (joves, dones, majors de 45 anys, persones immigrades…). La contractació d’aquestes persones és un valor afegit tant per les empreses com pel país.
  • Combatre les pèssimes condicions de treball que pateixen les persones que treballen per mitjà de les empreses de multiserveis
  • L’increment de les mesures de control de la contractació que es realitza avui dia a Catalunya. És per aquest motiu que s’ha d’invertir de manera destacada al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social. Avui dia la mitjana d’inspectors del país és d’un vers quatre a la Unió Europea.
  • La facilitació i agilització de les vies de demanda pels treballadors i les treballadores que presumptament es trobin contractats en frau de llei.
  • Definir de manera més exhaustiva quins són els serveis i les càrregues de treball vinculades a la contractació temporal, molt especialment la dels contractes d’un temps inferior o igual a un mes.
  • Reforçar els Serveis Públics d’Ocupació i la intermediació laboral pública, amb més recursos econòmics, materials i humans, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
  • Potenciar els processos d’acreditació de les competències professionalscom a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral

Comments are closed.