Les dades de l’atur de març reflecteixen la contractació estacional de la Setmana Santa i els requeriments del sector serveis

parados

No representen una millora de la situació del nostre mercat de treball, sinó la perpetuació d’una contractació de més curta durada, parcial i temporal

A Catalunya al mes de març l’atur s’ha reduït en 9.469 persones, situant-se en 571.655 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 1,63% respecte al mes anterior i una rebaixa interanual d’un 8,46%, amb 52.812 persones menys en situació de desocupació que ara fa un any.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest també s’ha reduït en 60.214 persones (-1,33%) respecte al mes de febrer, i ha baixat en 343.927 persones (-7,17%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.512.153 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte a l’anterior. Així, a Barcelona, l’atur s’ha reduït en un 0,96% (421.853 persones en situació d’atur, 4.082 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 4,14% (53.122 persones aturades, 2.294 persones menys que al mes anterior), Lleida, en un 2,51% (29.126 persones en situació d’atur, 750 menys) i Tarragona, en un 3,35% (67.554 persones en situació d’atur, 2.343 menys que al mes anterior). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 6,34% de Lleida i el 8,61% de Tarragona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït tant entre els homes, amb un descens del 2,03% i 5.745 homes menys en situació d’atur que al mes anterior, com entre les dones, amb un 1,25% menys d’atur i 3.724 dones menys en situació d’atur. Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 11,75% entre els homes i un 5,13% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur disminueix respecte al mes de febrer. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest març en 39.206 persones, amb 657 joves menys en situació d’atur (-1,65%). Respecte al març de 2014, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 7,23%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 114.208 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 1,6% respecte al mes anterior, i un descens d’un 8,6% respecte al mateix període de l’any anterior. 62.278 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 18.637 de la construcció. La població estrangera representa el 19,98% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha reduït a tots ells excepte entre les persones sense ocupació anterior: 518 persones més es troben en situació d’atur (+1,51%). Així, als serveis  hi ha 7.847 persones menys en situació d’atur (-2,02%), a la indústria, 1.095 persones aturades menys (-1,42%), a la construcció, 867 persones desocupades menys (-1,30%) i a l’agricultura, 178 persones menys en situació de desocupació

(-1,14%). En termes interanuals, l’atur s’ha reduït principalment als serveis, seguit de la construcció i la indústria, però s’ha incrementat entre les persones sense ocupació anterior i a l’agricultura.

En relació a la contractació, aquest mes de març s’han signat un total de 218.599 contractes, 33.798 més que al mes anterior(+18,29%), i 43.485 més que ara fa un any (+24,83%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona, 22.922 contractes més que al mes anterior (+15,82%); a Girona, 4.257 contractes més (+27,96%); a Tarragona, 4.513 contractes més (+27,58%), i a Lleida, 2.106 contractes més (25,34%). Respecte l’any anterior, també totes les províncies han incrementat la contractació.

32.020 dels contractes signats han estat indefinits (el 14,65% del total), davant de 186.579 contractes temporals (el 85,35% del total de la contractació d’aquest mes).

La contractació indefinida s’ha incrementat en 5.746 contractes respecte al mes de febrer (+21,87%) i 8.586 contractes més que l’any anterior. La contractació temporal també s’ha incrementat en 28.052 contractes (+17,70%) respecte el mes anterior, i en 34.899 contractes respecte el mateix període d’ara fa un any (+23,01%).

El sector on més s’ha incrementat la contractació ha estat els serveis, amb 30.777 contractes més (+21,15%), i a la indústria, amb 2.427 contractes més (+8,98%). L’agricultura ha incrementat la contractació en 569 contractes (+20,46%) i la construcció en 425 contractes (+3,74%).

El 67,57% del total de la contractació del mes de març han estat contractes temporals del sector serveis (147.718 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de març hi havia 2.981.471 persones afiliades, xifra que representa un increment de 28.135 persones afiliades (+0,95%) respecte al mes de febrer, i un increment de 103.434 persones (+3,59%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 57,82%. En aquest sentit, 245.134 de les persones registrades a les oficines de treball, un 42,18%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 54,47% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 182.997 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

En aquest sentit, 428.131 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 73,67% del total de l’atur registrat.

Valoracions i propostes

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades, ja que responen a l’inici de la Setmana Santa a finals de març, l’increment del turisme i els requeriments del sector serveis, amb l’arribada del bon temps.

En aquest sentit, entenem que aquestes dades reflecteixen la contractació estacional, temporal i precària que es realitza al llarg d’aquests mesos i, en cap cas representa una millora de la situació del nostre mercat de treball, sinó la perpetuació i extensió d’una contractació de més curta durada, parcial i temporal.

Des de la UGT de Catalunya tornem a denunciar que la reforma laboral i les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades, només condueixen a més precarietat laboral i pèrdua de drets de les persones treballadores i la ciutadania en general.

Perquè més enllà de les dades d’aquest mes, cada vegada ens trobem més persones treballadores que són pobres, amb treballs més precaris i amb situació de més vulnerabilitat, i persones en situació de desocupació més desprotegides i amb menys recursos per sobreviure.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat.
  • La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • La reactivació la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació, la millora de les condicions de treball i la recuperació del nivell adquisitiu perdut, i l’aprovació d’una Llei del Sou Mínim , que situï aquest en el 60% del sou mitjà de la població, tal com estableix la Unió Europea.
  • L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • La priorització de les polítiques actives d’ocupació que tenen a veure amb l’orientació, la formació, i l’acompanyament per a la inserció laboral i incrementar el seu pressupost.
  • El desenvolupament de politiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
  • El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.
  • La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.
  • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

Comments are closed.