Les dones guanyen un 30% menys que els homes

22-02-dones
Davant la commemoració d’un nou 22 de febrer, Dia Internacional per la Igualtat Salarial, la UGT de Catalunya denuncia que les dones guanyen un 30% menys que els homes

La UGT de Catalunya ha  presentat avui l’informe “La discriminació a l’ombra” per a denunciar que les dones cobren un 30% menys que els homes. La superació de la discriminació salarial és una de les qüestions més evidents i urgents per assolir la igualtat real entre homes i dones al mercat de treball. Aquest tipus de discriminació és fruit d’un procés complex que moltes vegades no es visualitza socialment i que intervé directament en les relacions personals, els usos dels temps, la participació col·lectiva i la qualitat de vida.

Per a l’eliminació de la discriminació salarial, és fonamental aplicar polítiques dirigides a combatre la discriminació a l’accés a l’ocupació, la segregació ocupacional i la discriminació en la promoció professional. Per una altra part, s’hauria de potenciar una sèrie de polítiques socials en torn a la protecció de les famílies que, entre altres coses, permeti la compatibilitat de la cura de fills i familiars amb dependència amb l’activitat laboral d’homes i dones, així com un repartiment més equitatiu de les responsabilitats familiars.

La UGT de Catalunya considera que els convenis col·lectius haurien d’incloure clàusules en les que es reguli la igualtat retributiva, amb la adopció de mesures per a detectar i corregir les possibles diferències o desigualtats salarials. Pel que fa als Plans d’Igualtat, s’hauria d’incloure informació i mesures referents a les retribucions, per a corregir les possibles discriminacions o desigualtats salarials.

Comments are closed.