Les entitats promotores retiren la ILP per la dació en pagament en donar-se a conèixer la posición del PP a la ponència

Les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social denuncien la voluntat del Partit Popular d’aprofitar la tramitació parlamentària de la ILP per eliminar les propostes d’aquesta iniciativa ciutadana.

La nova “Proposició de la Llei de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i el lloguer social” desconeix les legítimes pretensions de la ILP: dació en pagament retroactiva, paralització dels desnonaments que afecten a les vivendes habituals de deutors hipotecaris i la possibilitat de que les persones afectades puguin romandre a les seves vivendes en règim de lloguer social.

El text que s’ha conegut suposa una burla als interessos de les persones afectades per processos d’execució hipotecària i a la societat en conjunt. Un cop més, l’efectivitat del dret a una vivenda digna consagrat a la Constitució espanyola i en nombrosos tractats internacionals dels drets humans ratificats per l’Estat espanyol, queda supeditat als interessos de les entitats financeres.

Malgrat que es va admetre a tràmit la ILP en el Congrés, el PP, desconeixent el massiu recolzament social a la proposta, elimina tot el rastre de la ILP per la dació en pagament. Amb el seu text, el PP no ressol el problema social del deute hipotecaria, ni dels que ja han estat desnonats ni dels que ho seran en el futur. Milers de ciutadans continuaran perdent la vivenda i continuaran perpètuament endeutats amb les entitats financeres, mantenint-se en termes semblats la injustícia de la normativa sobre l’execució hipotecaria.

La ILP permetia oferir una segona oportunitat a les famílies alliberant-les de la condemna financera, i facilitar el seu accés, en règim de lloguer social, a les vivendes buides en propietat de les entitats financeres. Una de les mesures que mitigarien de manera decisiva els efectes socials més dramàtics de la crisi econòmica actual. La reforma del PP, contrària a aquests principis, continuarà condemnant a la pobresa i a la exclusió social a centenars de milers de persones.

Per tot això, les entitats promotores de la ILP que es va tramitar com Proposició de la Llei de regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i del lloguer social,han decidit retirar-la i posar en evidència que el text del PP suposa un rebuig frontal a aquesta Proposició, i que en el seu nom no pot es tramitar la mateixa.
El grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social està format per la UGT de Catalunya, CCCO de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Comments are closed.