Les entitats socials de la Taula d’Emergència presentem esmenes a la nova llei de l’habitatge

pobresa-energeticaLes entitats i organitzacions socials de la Taula d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica proposem esmenes al projecte de Llei de Mesures de protecció del Dret a l’Habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.

Les entitats i organitzacions de la Taula hem decidit adreçar a tots els grups parlamentaris les nostres propostes de millora del projecte de Llei, ara en discussió al Parlament.

Reclamem que es reverteixi la derogació que es va fer el 2011 d’articles de la Llei 18/2007 de Dret a l’Habitatge en la línia d’establir efectivament aquest dret i reconèixer la funció social de l’habitatge per sobre del seu valor com a producte financer.

Creiem imprescindible incorporar disposicions en relació amb les ocupacions en precari i els lloguers abusius.

Reclamem que les mesures destinades a evitar el risc d’exclusió residencial també incorporin obligacions a les entitats financeres i grans tenidors d’habitatge que amb les seves pràctiques han contribuït  a l’actual situació hi comprometin recursos propis.

Les entitats i organitzacions ens oferim a treballar conjuntament amb els diferents grups polític i el Govern per tal de que, d’una vegada per totes, les polítiques de protecció del dret a l’habitatge tinguin el pes i contingut que correspon a un dels principal problemes per la ciutadania de Catalunya avui.

Adjuntem les esmenes presentades als Grups Parlamentaris.

Comments are closed.