Les improvisacions del Govern provoquen el col·lapse del sistema de protecció a la infància

La UGT de Catalunya reivindica que s’estableixin circuits i protocols clars d’intervenció de forma immediata.

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya denuncia que fa gairebé dos anys que estan arribant al nostre país menors no acompanyats de manera massiva, i en tot aquest temps l’Administració no ha estat capaç de donar resposta a aquesta situació.

S’està posant en risc als menors que ja es troben ingressats als centres. Els professionals, a més, estan treballant sota pressió i al límit. Les instal·lacions administratives es troben col·lapsades perquè no han estat dissenyades per acollir menors d’edat de manera massiva. A més, els conflictes socials i de convivència es van aguditzant generant més rebuig social a la tasca de protecció a la infància i adolescència.

Les retallades i el moviment constant de càrrecs de responsabilitat han fet inviable engegar un marc de polítiques orientades a resoldre aquesta problemàtica, i ha obligat a treballar des de la improvisació provocant el desgast del sistema de protecció a la infància i adolescència.

El Parlament de Catalunya ha de promoure les iniciatives legislatives necessàries per donar cobertura legal a les solucions que es plantegin. L’Administració de la Generalitat ha de treballar de manera eficaç, eficient i coordinada entre els diferents òrgans que la integren per actuar i assumir el problema de manera transversal juntament amb l’Estat i la Unió Europea.

La UGT de Catalunya reivindica que s’estableixin circuits i protocols clars d’intervenció de forma immediata, que el Govern es deixi d’espectacles ridículs i de baralles interdepartamentals com les que hem estat vivint les darreres hores. La inseguretat entre els menors tutelats i el desgast dels professionals que se n’encarreguen són algunes de les conseqüències d’aquesta mala gestió.

Per últim, demanem que la directora general d’Atenció a la Infància i Adolescència, Georgina Oliva, es reuneixi amb totes les organitzacions sindicals.

Comments are closed.