Les mesures per ampliar l’ingrés mínim vital arriben tard i es queden curtes

Font: pixabay

 

Avui s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 3/2021, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, que inclou una sèrie de reformes en l’àmbit de la prestació no contributiva de l’ingrés mínim vital (IMV).

Així, les mesures adoptades en aquesta norma són les següents:

  • Suprimeix el límit de titulars per habitatge per a persones en situació de sensellarisme o que resideixen en centres residencials de caràcter no permanent.
  • Es reconeix la situació de vulnerabilitat de les persones que comparteixen un mateix habitatge.
  • Introdueix el concepte d’unitat de convivència independent en els casos de dones víctimes de violència de gènere, divorci o separació, així com també les persones afectades per desnonament o per inhabitabilitat.
  • Possibilita que els serveis socials o entitats col·laboradores de l’IMV puguin acreditar la unitat de convivència per a altres situacions de convivència complexes, com per exemple, la situació de risc d’exclusió social per a les persones que visquin juntes sense vincles o persones sense llar.

Aquestes mesures, que amplien abast de l’ingrés mínim vital (IMV), van en la direcció de les reivindicacions de la UGT, però continuen quedant-s curtes i arriben molt tard per a centenars de milers de les persones afectades.

El nostre sindicat considera que el Ministeri de Seguretat Social continua actuant amb opacitat respecte a aquesta prestació, i recorda que el compromís inicial del Govern era que aquesta prestació arribaria a 850.000 persones, però per ara només s’han reconegut unes 160.000 prestacions que arriben a unes 460.000 persones. En aquest sentit, des de la UGT exigim agilitzar i reforçar la gestió perquè en aquest primer trimestre de l’any quedin totes les sol·licituds resoltes.

Des de la UGT manifestem que cal  fer els canvis necessaris per agilitzar els procediments i tramitar com més aviat millor els expedients. Ha de ser una prioritat donar una resposta a les persones que estan patint majors necessitats amb aquesta crisi, i posar també en funcionament els mecanismes que millorin la compatibilitat i la coordinació de l’IMV amb la Renda Garantida de Ciutadania. No entenem per què s’està demorant  aquesta necessària coordinació entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat, que eviti l’excés burocràtic i no dificulti a les persones més vulnerables a accedir a aquests ajudes.

 Per una altra banda, des del nostre sindicat reclamem l’obertura d’una taula de Diàleg Social per desenvolupar els reglaments necessaris per a posar en marxa els mecanismes d’inserció social i laboral de les persones beneficiàries d’aquesta prestació, i per tal que les reformes que es realitzin siguin fruit del diàleg. Amb el poc recorregut que fins ara ha tingut l’IMV, ha deixat constància que cal revisar el disseny d’aquesta prestació ja que, en moltes vegades, no s’adapta a la finalitat, que és garantir un ingrés mínim que permeti la subsistència a les persones beneficiàries.

 

 

 

Comments are closed.