Les patronals de la sanitat concertada volen augmentar ara la jornada laboral en 88 hores anuals

L’acte de mediació d’ahir finalitza sense acord i la mesa negociadora del conveni de la XHUP queda paralitzada

Ahir a la tarda va tenir lloc una mediació al Departament d’Empresa i Ocupació –sol•licitada unilateralment per les patronals de la sanitat concertada- sobre la proposta d’incrementar la jornada laboral anual sense cap compensació econòmica, tema que s’estava tractant en la mesa negociadora del conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). La reunió va finalitzar sense acord i la mesa negociadora del conveni (prorrogat des de desembre del 2008) queda suspesa sine die.

A la mediació les patronals -La Unió, Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC) i Associació d’Entitats Sanitàries i Socials (ACES)- van manifestar que, com que els sindicats vam rebutjar la seva proposta anterior d’augmentar la jornada laboral anual de les 1.620 hores actuals a 1.647, ara volen tornar a la proposta original, que és augmentar la jornada fins a les 1.708 hores, és a dir, 88 hores anuals més.

La UGT de Catalunya vam rebutjar aquesta intenció i ens vam mantenir en la nostra posició d’acceptar les 1.647 hores considerant dins d’aquestes els tres dies d’assumptes propis com a efectivament treballats. El nostre sindicat s’oposava a aquesta mediació perquè considerem que el mediador ha de ser el propi president de la mesa negociadora i perquè el conveni col•lectiu engloba molts més aspectes i no només l’acord parcial de jornada que les patronals volen signar.

Per la seva part, Metges de Catalunya també va manifestar que no acceptaven una mediació per al tema de la jornada i que estarien disposats a acceptar-la en la negociació global del conveni. Pel que fa a CCOO, que anteriorment es mostraven disposats a firmar l’acord, van expressar que el context actual és diferent i per tant també la seva disposició a negociar sobre aquest tema.

D’altra banda, els mediadors van confirmar que la Mesa General de la Funció Pública no es pronunciarà sobre quina quantitat d’hores en còmput anual són les 37,5 hores setmanals a què s’amplia la jornada dels empleats públics, i que ho ha de fer cada administració.

En aquesta situació, l’actual conveni de la XHUP és vigent fins al juliol del 2013, per tant qualsevol aplicació de jornada diferent a les 1.620 hores anuals de manera unilateral és demandable en els jutjats socials.

La XHUP està formada per centres de titularitat pública (el 40%) i per centres de titularitat privada (el 60%), amb més de 50.000 treballadors i treballadores. Els treballadors del sector públic es veuen afectats directament per la Llei 2/2012 (ampliació de la jornada dels empleats públics a 37,5 hores setmanals), però les patronals volen aplicar-la també als treballadors dels centres privats, amb l’amenaça, si no, de presentar expedients de regulació d’ocupació.

Des de la UGT de Catalunya continuarem defensant un conveni per al sector de la XHUP, però no a qualsevol preu. Tot i que sabem que la situació actual és molt complicada, més tenint en compte que el Govern ha anunciat una retallada a la sanitat per al 2013 equivalent a les realitzades durant 2011 i 2012.

Comments are closed.