Les reformes laborals ens porten a una situació de 840.400 persones aturades a Catalunya

cartell 14N catalaL’EPA del tercer trimestre de l’any situa la taxa d’atur a Catalunya en un 22,56% amb 840.400 persones en situació de desocupació. Aquestes dades signifiquen un augment d’un 2,29% respecte el trimestre anterior (18.800 persones més en situació d’atur) i d’un 13,26% respecte el mateix trimestre de l’any anterior (98.400 persones més en situació de desocupació).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en un 25,02%, amb 5.778.100 persones en situació de desocupació, un 1,49% més que el trimestre anterior.

A Catalunya, la població activa s’ha reduït en 17.500 persones respecte al trimestre passat i en 93.700 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.724.900 persones. Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha reduït en 36.300 persones respecte al trimestre anterior i en 192.100 persones respecte a fa un any, situant-se en un total de 2.884.500 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 22,56%, 0,6 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 3,13 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2011. La taxa d’ocupació s’ha situat en un 48,13%, un 0,3% inferior al trimestre anterior, i 2,85 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2011.

Finalment, la taxa d’activitat se situa en el 62,16%, 0,1 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,12 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2011. Pel que fa la taxa de temporalitat, augmenta lleugerament, situant-se en el 19%.
Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 23,74%, seguida de Barcelona, amb un 23,07%, Girona, amb un 21,87, i Lleida, amb un 15,07%.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 49,03%, 2,6 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 26,5 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 61,31%.

Les persones desocupades de llarga durada aquest trimestre són 438.400 persones i representen el 52,17% de les persones en situació de desocupació.

En aquest trimestre, el total de persones estrangeres en situació de desocupació és de 230.000 persones i representen el 27,4% del total de persones en situació d’atur.

S’ha de destacar que, aquest tercer trimestre de l’any, els sector que han generat més ocupació són els que tradicionalment ho fan en la temporada d’estiu, com són l’hostaleria i l’agricultura, que generen 11.900 llocs de treball. Per contra l’administració pública i l’educació fan perdre 27.800 llocs de treball, que suposa el 76% dels 36.300 llocs de treball totals que s’han perdut en aquest trimestre respecte el trimestre anterior.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, el 23,9% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació, mentre que al pateix període de l’any anterior era el 21,6%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem molt negativament les dades d’aquest tercer trimestre de l’any 2012. La generació d’ocupació tradicional de la temporada d’estiu en el sector serveis no ha estat capaç de superar la pèrdua d’ocupació en altres sectors. El treball que s’ha generat és temporal i precari i, a sobre, les retallades del Govern destrueixen treball estable i de qualitat.  Per tant, ens trobem davant d’un Govern de la Generalitat que no només no fa cap política ni destina recursos a pal•liar la situació, sinó que a més la seva acció genera més atur i pobresa.

Des de la nostra organització denunciem que la crisi ha estat la coartada per aplicar unilateralment un programa regressiu de reformes, que poc han tingut a veure amb la voluntat real de generar ocupació. Les polítiques d’austeritat que retallen despesa pública i augmenten taxes i impostos indirectes, on no es té en compte la capacitat de pagament de les persones s’han demostrat errònies.
Són errònies polítiques com l’augment de l’IVA, el copagament en sanitat, i uns Pressupostos Generals de l’Estat restrictius, on són precisament les partides de foment de l’ocupació  i cobertures a la desocupació que han sofert una gran retallada. Són errònies, ja que el seu objectiu no és combatre la crisi estimulant l’economia per crear ocupació, sinó que l’únic objectiu és assolir un determinat nivell de dèficit mitjançant la retallada dràstica de la despesa pública i l’augment d’ingressos indiscriminat, sense tenir en compte la capacitat econòmica de les persones que paguen aquests impostos i taxes. L’impacte d’aquestes polítiques recau sobre la cohesió social, els serveis i prestacions a la ciutadania i l’Estat del Benestar en el seu conjunt, deixant de banda l’objectiu principal de creació d’ocupació i per tant la recuperació econòmica.

Ni una sola de les mesures afecten les grans fortunes, i són els ciutadans i les ciutadanes, els treballadors i les treballadores, les famílies, les persones en situació d’atur i els i les pensionistes qui estan pagant la factura de la crisi. Aquestes mesures estan abocant als ciutadans i ciutadanes del nostre país a situacions de pobresa, en tant que no persegueixen el principal objectiu de crear ocupació: el 2011 la pobresa a Catalunya es va situar en el 21,9% de la població.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no del seguiment del dèficit 0 a curt termini, així com endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • Alternatives a l’increment de l’IVA i la retallada de les prestacions per tal d’augmentar els ingressos públics. Aquestes mesures perjudiquen principalment les rendes més baixes, precaritzant encara més la seva situació.
  • En aquest sentit cal una reforma integral del sistema fiscal on veritablement pagui més qui més té, per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Un nou finançament per a Catalunya a través d’un Pacte Fiscal que reflecteixi la major capacitat de recaptació a Catalunya i permeti així enfortir l’Estat del Benestar i la competitivitat de la nostra economia. Un pacte fiscal de consens, ampli i de país, harmonitzat social  i fiscalment amb la UE, amb el qual la recaptació, la gestió, la inspecció i la capacitat normativa recaigui en Catalunya, i amb una Agència Tributària única per a Catalunya.
  • Més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació, amb l’objectiu de millorar la posició de les persones en situació d’atur davant el mercat de treball actual.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col•locació i a les empreses de treball temporal.

Per tant, fem una crida a la ciutadania a secundar la vaga del 14 de novembre i participar en les mobilitzacions convocades aquell dia per mostrar el seu rebuig a les polítiques de retallades i d’austeritat extrema dels governs de Madrid i de la Generalitat, i dirigides per les institucions europees.

Comments are closed.