Les retallades en polítiques actives d’ocupació deixen 900 professionals sense feina i 34.000 usuaris sense atenció a Catalunya

La retallada de les polítiques actives d’ocupació prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, i que se situa al voltant dels 1.500 milions d’euros, suposa l’ofegament de les polítiques dirigides als col·lectius més vulnerables.

Amb aquesta retallada, 34.000 usuaris deixaran de ser atesos i es perdran més de 900 llocs de treball professionals que insereixen gairebé 12.000 persones l’any i dels que fins avui s’han beneficiat milers i milers de ciutadans, els col·lectius més vulnerables de la població: joves, aturats de llarga durada, discapacitats, dones, majors de 50 anys, famílies sense recursos, etc.

Ens preocupa que el Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en què hauria d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques. El Govern de Catalunya hauria de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.

Així mateix els sota signants d’aquest manifest demanem a les administracions responsables que dediquin més diners públics a polítiques d’ocupació eficients, alhora que ens oferim per construir noves vies i definir escenaris futurs per donar resposta a les constants necessitats en aquest àmbit on no resti endèmica una situació deficitària en matèria d’inserció, integració i inclusió.

Adjuntem el “Manifest de les organitzacions socials en defensa de les polítiques actives d’ocupació”, signat pel Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, l’Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut, la UGT de Catalunya, l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, TISOC, Fundació Mambre i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

 

Comments are closed.