Les retallades també afecten al FOGASA

La nova redacció de l’art. 33 de l’Estatut dels Treballadors (Llei 3/2012,d e 6 de juliol) comporta una greu desprotecció que afectarà als col.lectius més febles, és a dir, a aquelles persones que no han percebut les indemnitzacions i/o salaris de les empreses per a les quals prestàvem serveis. Després de transitar pels Jutjats durant un termini aproximat de dos anys, fins que es declara la insolvencia o declaració de concurs, ara, també s’ha d’afegir que hauran de soportar la retallada de sa prestació.

En particular, es redueix en una tercera part del quantum, passant dels 74,68€ dia (topall) aplicables fins el 7 del juliol 2012, als actuals límits que es situen en 49,79€ (a partir 8.7.2012. En quan a les indemnitzacions, es produeix una devallada del 33,3%, que representa una disminució de 9.084,85€ en els límits màxims.

Notoria reducció també es produeix en el reconeixement de dies pels quals respondrà el FOGASA, dels 150 (11.202€) als 120 dies (5.974,80€) topalls. Amb aquesta mesura el Govern ha reduit un 53% les prestacions de naturalesa salarial.

La desaparició dels salaris de tràmit també comportarà que només en ocasions puntuals el FOGASA reconegui prestacions d’aquesta naturalesa.

Amb aquesta i altres mesures, només podem afirmar que l’Estat del Benestar s’està debilitant i el camí no es molt alentidor.

Comments are closed.