Les xifres de l’atur obliguen a repensar les polítiques actives d’ocupació

AQUEST MES D'ABRIL EL MERCAT DE TREBALL HA CREAT LLOCS DE POCA QUALIFICACIÓ

Les dades de l'atur registrat aquest mes d'abril ens mostren que la desocupació a Catalunya ha baixat en un 2,4% respecte el mes anterior, cosa que situa l'atur registrat a Catalunya en 248.659 persones.

 

Cal tenir en compte que el mes d'abril sempre és un bon mes per a l'atur, s'aproxima el bon temps, hapassat la setmana santa i això fa augmentar la productivitat del país que en aquest cas es basa en l'ús intensiu de mà d'obra. Tot i així no ha estat un abril tant bo com d'altres, en aquest sentit hem de dir que ha estat el mes d'abril dels darrers últims anys en què l'atur ha baixat menys.

 

Per províncies on més ha baixat l'atur ha estat a Girona (7%) i a Tarragona (5,4%), zones de costa que impulsades pel turisme ja obren temporada. Respecte fa un any, però, Tarragona compta aquest abril amb 236 persones aturades més. En canvi, Lleida, sense tant dinamisme en el sector turísitic de sol i de serveis, és la província on menys ha baixat l'atur, només en 88 persones.

 

Per col·lectius, aquest mes ha estat positiu per a tots, però més en uns que en d'altres: els més beneficiats han estat els menors de 25 anys, pels quals l'atur s'ha reduit del 6,6% i per als homes, amb un 3,1% d'aturats menys. En les dones, en canvi,  la reducció de l'atur ha estat més baixa, en un 1,9%.

 

Per sectors, el dels serveis ha estat on més ha baixat l'atur, un 2,75%, és a dir, 4.389 persones que representen més del 70% del total d'atur absorvit aquest mes. El segueix el de la construcció, on ha disminuit un 2,1%. Un altre col"lectiu que ha presentat bons números ha estat els de "sense ocupació anterior", que ha pogut aprofitar aquest mes de creació de llocs de treballs de poca qualificació per entrar al món de treball, gairebé 500 persones, un 4% més que al mes passat.

Pel que fa a la contractació, durant aquest mes d'abril s'han efectuat 209.617 contractes, una xifra molt semblant al mes d'abril del 2006, a diferència que l'abril d'enguany el 17,65% dels contractes signats són indefinits, un punt i mig percentual més que l'any passat. A aquesta millora hi està contribuint, ben segur, la reforma laboral. La contractació acumulada de l'any també presenta uns números favorables respecte la contractació indefinida: el 18,7% del total dels contractes signats des de gener són indefinits, davant el 16% de l'any passat en el mateix període.

En comparació amb d'altres comunitats autònomes, com ara el País Basc, cal destacar que Catalunya no està essent tant eficaç a l'hora de reduir l'atur. Així mentre aquest abril a casa nostra s'ha pogut rebaixar l'atur en un 2,4%, al País Basc la reducció ha estat d'un 2,78%. Aquesta diferència es percep encara més si comparem les dades amb les de l'any passat, en què la el nombre d'aturats a Catalunya va baixar un 4,73%, i al País Vasc va aconseguir rebaixar-lo d'un 9,38%.

 

 

Finalment, des de la UGT de Catalunya considerem que les xifres d'atur al mes d'abril, tot i que cal considerar-les positives, no són del tot satisfactòries. És urgent repensar les polítiques actives d'ocupació, modernitzant-les i adequant-les al context socioeconòmic actual, a fi que la creació de llocs de treball pugui beneficiar els col·lectius més desafavorits.

També queda encara molt a fer per reduir la temporalitat del nostre mercat de treball, que actualment segueix agafant embranzida en aquells períodes favorables per expandir la mà d'obra en els sectors de més baixa qualificació. 

 

{moscomment}

Comments are closed.