L’estiu s’acaba, augmenta l’atur

atur-registrat-09-16
El mercat laboral català segueix marcat per l’estacionalitat de la contractació, tot i que la precarietat s’ha instal·lat de manera estructural

El mes de setembre l’atur torna a pujar a Catalunya, situant el nombre de persones desocupades registrades a les oficines de treball de SOC en 451.081 persones. Aquestes dades es tradueixen en 5.641 persones més en situació d’atur i un increment d’un 1,27% respecte al més anterior. En relació al mateix període de l’any anterior, tenim 62.106 persones menys en situació de desocupació, un 12,10% menys.

A l’Estat espanyol, l’atur també s’ha incrementat en 22.801 persones (+0,62%) respecte al mes anterior, i s’ha reduït en 373.745 persones (-9,13%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 3.720.297 persones.

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies a excepció de Barcelona,  on ha baixat un 0,18%, amb 610 persones menys en situació d’atur i 335.533 persones aturades. A Girona, l’atur s’ha incrementat un 7,05% (41.111 persones en situació d’atur, 2.709 persones més); a Lleida, un 5,18% (21.792 persones en situació d’atur, 1.073 persones més); i a Tarragona, un 4,92% (52.645 persones aturades, 2.469 persones més). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,39% de Tarragona i el 12,55% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha incrementat fonamentalment entre els homes, amb 4.592 homes més en situació d’atur (+2,31%), que entre les dones, amb 1.049 dones més aturades (+0,43%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 15,02% en el cas dels homes (36.011 aturats menys) i un 9,54% en el de les dones (26.095 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 29.347 joves. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior d’un 16,37%, amb 4.129 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mateix mes de l’any passat d’un 10,61%, amb 3.484 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 84.662 persones en situació de desocupació, 3.641 persones més que el mes anterior

(+4,5%), i un descens d’un 12,4% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes el 18,77% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, aquest mes, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 5.133 persones més en situació d’atur (+1,69%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.489 persones més en atur (+5,41%), i a l’agricultura, amb 609 persones més en atur (+6,10%). Per contra, s’ha reduït a la construcció, amb 1.297 persones en situació d’atur menys (-2,78%) i a la indústria, amb 293 persones menys en situació d’atur (-0,51%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 35.113 persones menys (-10,20%), a la construcció, amb 11.890 persones menys (-20,76%), a la indústria, amb 10.590 persones menys

(-15,70%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.627 persones menys (-8,30%) i a l’agricultura, amb  1.886 persones menys en situació d’atur (-15,11%).

En relació a la contractació, aquest mes s’han signat un total de 281.932 contractes, 72.844 contractes més que al mes anterior (+34,84%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies, a excepció de Lleida, on s’han signat 3.067 contractes menys que el mes anterior (-15,56%). A Barcelona s’han signat 67.903 contractes més que al mes anterior (+46,61%), a Girona,3.248 contractes més (+15,19%), i a Tarragona, 4.760 contractes més (+21,34%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de setembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 14,07%, amb 34.774 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 38.971 contractes indefinits, 18.141 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 87,09%. Respecte el mes de setembre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 19,09%. La contractació indefinida representa el 13,82% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 242.961 contractes temporals, 54.703 més que el mes anterior, amb un increment d’un 29,06%, i d’un 13,30% respecte al mateix mes de l’any passat. El 86,18% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 78,70% de la contractació ha estat del sector serveis(221.886 contractes) i el 67,03% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (188.974 contractes).

El 51,83% dels contractes del mes de setembre els han signat homes (146.112 contractes), mentre que les dones han signat el 48,17% del total de la contractació d’aquest mes (135.820 contractes).

Catalunya comptabilitza el mes de setembre 1.178.578 persones afiliades a la Seguretat Social, unincrement de 3.738 persones (+0,12%) respecte al mes d’agost, i 119.282 persones més (+3,90%)respecte al mateix període de l’any anterior.

En relació al nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,74%, és a dir, 179.313 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,26%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 48,47% del total de les persones que reben una prestació: 128.998 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 308.311 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 69,21% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Destaquem el fet que, des de l’any 2008, tots els mesos de setembre s’ha incrementat l’atur.

Dades destacades d’aquest mes:

 • Increment de l’atur: + 5.641 persones desocupades.
 • Increment de persones afiliades a la seguretat social: +3.738 persones afiliades.
 • Increment de la contractació: +72.844 contractes signats.
 • Increment de l’atur juvenil: +4.129 joves més aturats.
 • En termes relatius:

Ø  L’increment de l’atur a Catalunya ha estat superior que el de l’estat espanyol: +1,27% enfront un +0,62%.

Ø  S’ha incrementat més l’atur entre els homes, +2,31%, que entre les dones, +0,43%.

 • Més del 40% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials
 • Gairebé el 70% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Tot i l’increment de la contractació i l’afiliació a la seguretat, l’atur ha pujat aquest mes de setembre i ho fa bàsicament per l’increment de la desocupació entre els joves, entre els homes i en el sector dels serveis.

L’alt increment en la contractació temporal reflecteix el fet que una persona hagi tingut més d’un contracte aquest més. També cal destacar que la contractació no ha estat capaç d’absorbir la destrucció d’ocupació.

Si fem una comparativa amb l’any 2008, observem que encara estem molt lluny de les dades de l’inici de la crisi i que encara falta molt camí per afirmar que l’hem superat:

  Setembre 2008 Setembre 2016  
Persones en situació d’atur 354.215 451.081 +96.866
Homes en situació d’atur 173.202 203.688 +30.486
Dones en situació d’atur 181.013 247.393 +66.380
Contractes signats 231.300 281.932 +50.632
Contractes indefinits 41.517 38.971 -2.546
Contractes temporals 189.816 242.961 +53.145
Afiliats a la Seguretat Social 3.382.361 3.178.578 -203.783
Cobertura de prestacions (Ag’08) 78,58% 59,74% -18,84 p.p.
Ingressos màxims 426 euros (Ag’08) 38,79% 69,21% +30,42 p.p.
% No cobren prestacions (Ag’08) 21,42% 40,26% +18,84 p.p.
 • Gairebé 100.000 persones més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, se signen més temporals i menys indefinits.
 • Més de 200.000 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Estem a 19 punts percentuals de la cobertura de prestacions per desocupació.
 • S’ha incrementat en més de 30 punts percentuals les persones que tenen uns ingressos màxims de 426 euros i gairebé en 19 punts percentuals les que no cobren prestacions.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya, continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i  amb més qualitat.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impulsar el salari  mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

En aquest enllaç podeu consultar una infografia de les dades de l’atur de setembre.

Comments are closed.