L’evolució dels preus continua reflectint la manca de capacitat de compra de les famílies

euro-per-recepta.pngHa arribat el moment d’augmentar salaris i situar el SMI al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros

Segons les dades publicades avui per l’INE, els preus del mes de juliol van disminuir 4 dècimes a Catalunya i 6 dècimes a Espanya respecte al mateix mes de 2015, i continua el decreixement dels preus constant des de mitjans del 2014. Quant a la variació mensual dels preus, aquests han caigut també, concretament 6 dècimes a Catalunya 7 dècimes a Espanya, principalment com a conseqüència de la temporada de rebaixes (baixada dels grup de vestit i calçat i de parament de la llar) i de la disminució dels preus dels carburants.

Per províncies, la variació de preus mensual i interanual ha estat negativa a totes les províncies:

Variació mensual Variació interanual
Espanya   -0,7 -0,6
Catalunya -0,6 -0,4
Barcelona -0,6 -0,2
Girona -0,5 -0,6
Lleida -1,0 -0,7
Tarragona -0,2 -0,9

La sortida de la crisi a través de la devaluació de les economies familiars afavoreix uns pocs però instal·la la precarietat i la pobresa

El comportament dels preus és un indicador bàsic de la manca de consum i demanda interna i l’estancament econòmic. En aquest sentit, les lleugeres mostres de recuperació econòmica no indiquen una recuperació generalitzada a les bases populars i treballadores. La creixent precarització del mercat de treball a través de la reforma laboral, la creació d’ocupació inestable i amb condicions salarials i laborals de precarietat han ajudat a maquillar els indicadors macroeconòmics però no així la realitat diària del gruix de la població que pateix els efectes de les polítiques d’austeritat i doblegament institucional davant els dictats financers europeus i de devolució del deute.

Aquestes polítiques, que afavoreixen uns pocs mentre ofeguen la majoria, s’han mostrat ineficaces per a la creació d’ocupació i repartiment de riquesa general. Els efectes d’aquestes polítiques recauen principalment sobre els treballadors i les treballadores que veuen caure la seva capacitat de consum amb una creixent taxa de treballadors pobres, sobre les pensions, sobre les persones aturades de llarga durada, sobre el jovent que ha d’emigrar per trobar feina o sobre tantes de les famílies on cap dels seus membres tenen ingressos.

 

Un salari mínim de 1.000 euros i recuperació del poder adquisitiu

És urgent establir, des de les institucions, un mínim salarial per sota del qual és impossible assegurar un nivell de vida digna. És urgent recuperar el poder adquisitiu de treballadors i treballadores, així com de pensionistes. L’expansió dels salaris de pobresa està fent que tenir una feina remunerada ja no sigui garantia de recursos per viure en dignitat. La societat no es pot permetre la fractura social i les desigualtats que se’n deriven i que s’han aguditzat durant els darrers anys.

El Salari Mínim Interprofessional ha de créixer i situar-se al voltant dels estàndards que dicta la Carta Social Europea, que recomana situar el salari mínim en un 60% del salari mig. En aquest sentit, hauria de situar-se als 1.000 euros mensuals, xifra molt allunyada dels 655,20 euros fixats per al 2016.

Els treballadors i les treballadores som la peça clau que activa el consum i per això, l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva ha de ser l’eina per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, i per dinamitzar el consum i l’economia.

Des de la UGT de Catalunya denunciem:

  • Que la política monetària expansiva, com la que està duent a terme el BCE no és suficient. És necessari que els governs duguin a terme polítiques fiscals expansives que activin l’economia creant ocupació, des de la inversió pública.
  • Que és necessària la inversió pública en sectors que generin ocupació i que alhora generin sinèrgies i beneficis socials de forta demanda i elevat valor social, com són els serveis públics: el sector de la dependència, el sociosanitari, l’atenció a la infància i la gent gran, l’educació, la sanitat i els serveis socials.
  • Que els governs compensin la falta d’inversió privada en aquells sectors que poden ser motor econòmic i reactivadors d’altres subsectors.

I des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant en l’àmbit sectorial com en el general.
  • Una renda garantida de ciutadania, que asseguri un nivell d’ingressos suficient.
  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • La derogació de les reformes laborals
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini
  • Creació d’una banca pública que sigui motor de reactivació.
  • Obtenció dels recursos necessaris a través d’una reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal. Per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Comments are closed.