L’Hipercor de Girona, obligat a reduir la jornada d’una treballadora per tenir cura de la seva filla

hipercorLa sentència és ferma i no recurrible per part de l'empresa

El jutjat número 3 de Girona ha dictat una sentència ferma per la qual l'Hipercor de Girona -pertanyent al grup El Corte Inglés- ha d'atorgar a una treballadora del centre (delegada de la UGT de Catalunya) una reducció de jornada per poder satisfer la guarda legal de la seva filla, menor de 8 anys. El cas ha estat defensat davant dels tribunals pels Serveis Jurídics de la UGT de Girona.

Després de realitzar una jornada reduïda de 10 a 14:25 hores (l'equivalent al 66,25% de la seva jornada completa) pel naixement de la seva filla petita, la treballadora va sol·licitar a l'empresa realitzar una jornada de 31 hores i 15 minuts, el que suposava ampliar-la fins al 78,12% de la jornada completa, distribuïda en 6 hores diàries de dilluns a dijous, i en 7 hores i 15 minuts el divendres.

La direcció de l'Hipercor de Girona va negar la petició de la treballadora, acreditant que aquesta no podia "no treballar dissabtes i festius d'activitat laboral, els dies de més activitat comercial, llevat que s'acrediti l'existència de força major que li obliguin a atendre personalment al menor".

La treballadora demandant aporta documents que revelen que ha iniciat els tràmits de separació del seu marit, que ja no conviu amb ella, i que els seus dos fills realitzen activitats extraescolars els dissabtes que requereixen que se'ls acompanyi.

El jutjat número 3 de Girona ha entès que, al no ocupar-se el pare de portar i acompanyar els seus fills a les activitats extraescolars del dissabte, la mare és qui ha d'asumir aquesta responsabilitat, sense que hagin de fer-ho els familiars directes de la treballadora. La sentència dicta que "en definitiva, la petició de la demandant no és capritxosa, sinó que que responen a la necessitat de conciliar la vida laboral amb l'atenció deguda als seus fills". I així mateix, per al jutjat "queda acreditat que l'empresa compta en el departament de caixes amb 72 empleats, amb diferents torns, sense que s'hagi provat la impossibilitat empresarial de fer front a la petició de la demandant".

Un cop més, les empreses del grup El Corte Inglés han de ser obligades pels jutjats a atendre les demandes de conciliació de la vida laboral i familiar dels seus treballadors. Aquests fets demostren la manca de sensibilitat social i el poc valor que l'empresa dóna a les necessitats dels seus empleats.

{mxc} 

Comments are closed.