L’Hospital Municipal de Badalona no reconeix dret de permís per ingrés d’un familiar de segon grau

hops-municipal-badalona
La secció sindical de la UGT a l’Hospital Municipal de Badalona va denunciar ahir la direcció de Recursos Humans de Badalona Serveis Assistencials SA davant del Tribunal Laboral de Catalunya per la negativa des de fa més d’un any a reconèixer el dret dels treballadors i treballadores a gaudir del permís retribuït per ingrés i/o hospitalització (part) fins a segon grau de consanguinitat i/o afinitat.

Així doncs, l’empresa no reconeix el dret de permís retribuït establert a l’article 37 3b de l’Estatut del Treballador, en concordança amb l’article 8 de la llei orgànica 3/2007, que estableix textualment: “És suficient amb l’hospitalització de la partera perquè es generi el dret a la llicència de familiars fins a segon grau segons el conveni, sense que sigui necessària la malaltia més o menys greu de la dona”.

La direcció de Recursos Humans de Badalona Serveis Assistencials SA no reconeix el dret recollit a la llei, generant un greuge comparatiu entre els treballadors depenent del tipus d’ingrés de què es tracti i del gènere de la persona hospitalitzada. El nostre sindicat esgotarà totes les vies legals perquè es reconegui aquest dret a tots els treballadors i les treballadores.

Comments are closed.