L’impacte del coronavirus a les residències de gent gran fa necessari un nou model d’atenció a les persones grans

A Catalunya hi ha 1.073 centres residencials que atenien a 64.093 residents. Amb data del 10 de maig de 2020, el Departament de Salut ha informat que 3.458 residents de centres residencials o sociosanitaris han mort positius de la COVID-19 o com a sospitosos.

Les dades són esgarrifoses. A conseqüència del coronavirus han mort el 5,4% de les persones grans que  vivien a les residències, el 20% han donat positiu i el 55% són sospitosos d’estar contagiat per la COVID-19. A més, 4.036 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació

Des de que les coneixem, aquestes xifres ens fan molt mal i ens dirigeixen a generar un debat i un nou consens sobre el model de provisió pública dels serveis d’atenció a les nostres persones grans. Abans de la crisi provocada pel coronavirus, la UGT de Catalunya denunciàvem contínuament les càrregues excessives que suporten les persones que treballen en aquest sector tan feminitzat, la insuficiència de professionals, la gran rotació, les llargues jornades, els sous mínims, i la poca protecció empresarial en matèria de riscos per a la salut. Amb la irrupció del coronavirus, aquest model d’escassa provisió s’ha demostrat insostenible i ha fet aigües.

En el context actual, la UGT de Catalunya ens hem mobilitzat per establir un canal permanent d’interlocució amb els Departament de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies i tenir així una informació clara, precisa i actualitzada sobre les intervencions que s’estan fent a les residències, sobre el personal que treballa a les residències i l’arribada dels equips de protecció per als professionals, realització de les proves diagnòstiques, sobre les pautes de seguretat, protecció i tractament de residents i treballadores. Aquestes reunions les este tenint cada dimarts i dijous.

Pel que fa el centres d’atenció a les persones amb discapacitat, la UGT de Catalunya també ens estem reunim amb la Direcció General d’autonomia personal i discapacitat i la Direcció de Serveis de la Conselleria de Sanitat, i actualment estem parlant sobre el procés de desescalament en els centres ocupacionals i centres de dia a partir d’indicadors epidemiològics.

La UGT de Catalunya apostem per un model per cuidar bé i per garantir la qualitat de vida de les persones, un model per a les persones que necessiten recolzament o ser cuidades i pels professionals que els cuiden i els atenen, un model que desitgem per als nostres familiars i per a nosaltres mateixos.

En el debat que com a societat hem de tenir sobre el model de cura que volem, la UGT de Catalunya aposta perquè l’eficàcia d’aquest sector es regeixi per criteris d’equitat, universalització, professionalització i qualitat contrastada i supervisada pels poders públics. i per això que reclamarem:

  • L’increment dels recursos que s’hi destinen
  • La professionalització i l’estabilitat del sector, amb increments de personal que elimini la pressió assistencial adequant les ràtios.
  • La millora de les condicions de treball, la formació i la promoció dels treballadors i treballadores.
  • EL reconeixement del valor del treball d’atenció i cura, els seus riscos psicosocials i en la salut.
  • La millora de la coordinació entre els serveis socials i els de salut que doni resposta continuada a les necessitats d’atenció i cura d’uns col·lectius que requereixen una atenció que oscil·la i, de vegades és simultània, entre l’atenció sanitària i l’atenció social.

La UGT de Catalunya vol que totes les persones tinguin garantits els seus drets i puguin accedir als recursos que necessita respectant les seves preferències i, per això, es necessita fer una aposta clara per la prestació de serveis públics de qualitat i garantir el benestar de les persones al llarg de la seva vida. Però a més, també és necessari que es reconegui el valor del treball d’atenció i cura, els seus riscos psicosocials i en la salut, prenent decididament mesures que augmentin i garanteixin una atenció professional de qualitat a les llars i centres.

Comments are closed.