Llencem una enquesta dirigida als i les professionals del sector social

A la UGT de Catalunya i la Federació de Serveis Públics del sindicat veiem amb molta preocupació com des dels anys de la crisi el sector dels serveis socials de Catalunya està patint profundes i continuades retallades que han afectat tant les persones usuàries com les que treballen en aquest sector. Són moltes les denúncies que hem realitzat per informar sobre les condicions de treball que pateix el sector, sovint vinculades a la manca de recursos de personals suficients i a la sobrecàrrega de treball que, a més, incideixen plenament en el col·lapse dels serveis socials i en el malestar de persones usuàries i professionals del sector.

És per això que el nostre sindicat volem capgirar aquesta situació implicant totes les persones  professionals del sector per apostar d’una manera definitiva en la dignificació del sector i en millorar el reconeixement socials dels i les professionals que hi treballen. I amb aquest objectiu, avui llencem una enquesta dirigida a les persones que treballen en el sector dels serveis socials, ja siguin de qualsevol administració o del sector privat, perquè amb la seva visió i coneixement del sector ens ajudi a abordar la millora de les seves condicions laborals. En aquest enllaç podeu accedir a l’enquesta.

La situació crítica dels sector ha fet que sindicats, patronals, tercer sector i col·legis professionals de l’àmbit social s’uneixin per crear la Mesa unitària en defensa del sector social. Aquesta Mesa, de la que la UGT de Catalunya és una de les organitzacions impulsores, es va presentar la setmana passada amb la lectura manifest en el que es demana interlocució política amb urgència per revertir de forma immediata la situació d’infrafinançament crònic que pateix aquest sector i assegurar el desplegament de les polítiques socials que assegurin la cobertura dels drets socials, la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les treballadores i treballadors.

No podem ajornar més l’atenció d’un sector que vetlla pel benestar de la ciutadania i que a més es generador d’ocupació. Entre el 2009 i el 2019, les persones que treballen en aquest sector s’han incrementat en un 51,3%, quan la mitjana de creixement de les persones assalariades a Catalunya ha estat per aquest període d’un 12,5%. A més, hem de tenir present que també és un sector molt feminitzat: el 80,7% del personal dels centres de serveis socials a Catalunya són dones, percentatge que s’eleva fins al 83,7% si parlem concretament del personal assalariat.

A més de constatar que és un sector en creixement i altament feminitzat, la UGT de Catalunya ha fet una diagnosi que ens permet descriure el sector dels serveis socials:

  • És un sector amb un elevat grau d’inestabilitat laboral: de l’11,9% per al total del personal assalariat dels centres de serveis socials.
  • És un sector que denuncia la manca de personal i el desfasament de les ràtios. Les ràtios de professionals vigents són les que estaven previstes a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 i aquestes no s’han actualitzat d’acord amb les necessitats de la població. A la pràctica, això porta a l’externalització de molts serveis públics a entitats privades, socials o mercantils.
  • És un sector on ha de ser prioritària la prevenció de riscos laborals. Els riscos laborals que poden patir els treballadors i treballadores dels serveis socials, ens remet a condicions de seguretat, contaminants ambientals, càrrega física o mental, riscos psicosocials i riscos derivats de l’estat de salut i de situacions d’inseguretat creades per amenaces i agressions per part de les persones usuàries.
  • És un sector molt fragmentat. Els serveis socials mai han disposat del pressupost necessari per poder donar resposta a un conjunt tan divers i dispers de prestacions econòmiques i serveis que presta. A més, diferents administracions públiques entren en joc en la gestió d’aquest divers mapa de prestacions que són assignades a les persones usuàries a partir d’una variada gamma de fórmules de gestió, que permeten, a la vegada, la participació de més operadors (mercantils i tercer sector social).
  • És un sector sense condicions laborals homogeneïtzades. Ampli ventall de convenis col·lectius d’aplicació en el sector dels serveis socials. Convenis amb grans diferències a nivell de condicions laborals i salarials, desenvolupament de perfils i categories, etc. Diferències que han donat lloc a una realitat laboral fragmentada amb grans desigualtats econòmiques i de qualitat de l’ocupació entre les persones treballadores d’un mateix sistema.

Aquesta diagnosi l’hem compartit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el procés participatiu del II Pla Estratègic dels Serveis Socials al qual li hem fet arribar una sèrie de propostes que des de la UGT de Catalunya pensem que són fonamentals per a garantir la qualitat i eficàcia del sector dels serveis socials. Aquestes propostes, que les podeu consultar en aquest enllaç, plantegen principalment que:

  • cal incrementar els recursos que s’hi destinen.
  • apostar per la professionalització i l’estabilitat del sector.
  • millorar les condicions de treball, la formació i la promoció dels treballadors i treballadores.

Si treballes en els sector del serveis socials, la teva opinió i la dels teus companyes i companys ens interessa molt. Si us plau obre el següent enllaç, comparteix-ho i omple l’enquesta:

https://forms.gle/TMp2ZMHmQU4isxJn8

Comments are closed.