Lligar productivitat i salari dels empleats públics està fora de lloc

oac

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya considera que les declaracions fetes avui pel vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial, Manuel Chaves, en què assegura que el govern central està estudiant una fórmula que permeti lligar el salari dels funcionaris a la seva productivitat, estan del tot fora de lloc.

La nostra federació recorda que ja existeix un concepte variable de productivitat en la retribució que reben els funcionaris i que posar en qüestió la productivitat dels funcionaris és, en definitiva, dubtar de la feina que els treballadors i les treballadores de la funció pública desenvolupen.

Tanmateix, la FSP-UGT de Catalunya recorda que a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es lliga formació, carrera professional i promoció. Només amb aquesta fórmula tindrem empleats públics millor formats i dinamitzarem i farem més eficient l’administració pública.

Per aquesta raó, la FSP-UGT de Catalunya denuncia que el Govern central no pot incomplir unilateralment amb allò que es va pactar en el diàleg social i deixar a la deriva el model de funció pública que volem. Tanmateix, a l’àmbit català, és necessària una llei de la funció pública per a Catalunya, al contrari del que ha passat a altres comunitats autònomes.

Comments are closed.