L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL)

L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL)

La salut laboral és un dret de  totes les persones treballadores, i els delegats i delegades de prevenció són els representants en temes de prevenció de riscos laborals (PRL) a les empreses.

L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) és una eina sindical per promoure la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina a través d’accions d’informació, assistència tècnica, informació, divulgació i promoció del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

L’OTPRL ofereix informació, suport i assessorament a les persones interessades en la salut laboral i, de forma prioritària, als delegats i delegades de prevenció, per desenvolupar amb la màxima eficàcia totes les competències i facultats que la Llei de prevenció de riscos laborals els atorga.

Us oferim:

  • Un servei d’assessorament en prevenció personalitzat dut a terme per un grup de tècnics en prevenció experts en les diferents especialitats preventives i el món sindical.
  • Assessorament presencial amb cita prèvia:
  • La resolució de consultes tècniques sobre PRL: elaboració d’informes, documents, cartes, estudis, denúncies, etc., per afavorir el compliment de la normativa i la participació de les persones treballadores en la implantació de la prevenció en les empreses.
  • Les nostres publicacions de PRL: tríptics, guies, revista trimestral Sense Risc, articles de premsa, novetats i notícies del món de la prevenció i altres eines preventives.
  • L’assistència a Comitès de Seguretat i Salut i reunions com a assessors tècnics.
  • Xerrades, jornades i actes divulgatius sobre novetats en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Un servei d’informació i documentació (bibliografia, legislació, guies tècniques…).

Rambla del Raval, 29-35, 4a planta
08001 Barcelona
Tel.: 93 304 68 33 / 32 -93 329 82 73
otprl@catalunya.ugt.org
www.ugt.cat/salutlaboral