L’onada de calor que afecta Catalunya aquests dies posa en evidència la manca de protocols clars del Departament d’Ensenyament

educacioLa UGT de Catalunya denuncia que els centres educatius no estan preparats per garantir que les temperatures dins les aules es mantinguin dins dels límits que estableix la legislació en prevenció de riscos laboral (entre 17º i 27º)

Aquesta darrera setmana la temperatura ha superat de llarg el màxim permès per a aquells treballs que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals qualifica de “treballs sedentaris”, com és el cas dels mestres i professors. Les temperatures previstes per a aquests dies superen els 29º de màxima, amb una humitat propera al 70%. La previsió és que les temperatures baixin lleugerament el cap de setmana per tornar a pujar considerablement a principis de la setmana vinent.

La UGT de Catalunya volem denunciar que els centres educatius del nostre país no estan preparats per garantir que les temperatures dins les aules es mantinguin dins dels límits que especifica el RD 486/1997 de 14 d’abril (entre 17º i 27º). Aquest fet ja ha causat algunes incidències als centres i pot provocar situacions que posin en perill la salut tant dels docents com de l’alumnat. Cal recordar que l’actual normativa autoritza el treballador a abandonar el seu lloc de treball en cas que les condicions ambientals posin en risc la seva seguretat i salut.

Així com en casos de nevades o fred extrem en altres ocasions s’han publicat protocols d’actuació, en casos com el que ens afecta actualment des de la UGT no tenim coneixement de cap protocol. És per això que demanem al Departament d’Ensenyament que doni instruccions clares a les direccions dels centres de cara a la setmana vinent amb l’objectiu d’evitar posar en risc la salut i la seguretat tant dels treballadors i les treballadores dels centres educatius com de l’alumnat. Des del nostre sindicat demanem també que s’obri el debat al voltant de la possibilitat de suspendre les classes en cas que les temperatures superin els 27º i els centres no estiguin preparats per suportar aquestes temperatures.

Recordem que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a l’article 14 apartat 2, diu literalment: “En compliment del deure de protecció l’empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball”. I el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril especifica:

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

  1. a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.

  1. b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.”

Comments are closed.