Manifest de la diada de l’11 de setembre

diada

 

11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

A les 9.45 hores, ofrena floral al monument de Rafael Casanova.

A les 12 hores, acte de commemoració. La Cascada del Parc de la Ciutadella (Barcelona).

 
Avui, 11 de setembre, celebrem la Diada Nacional de Catalunya i commemorem els 30 anys de la multitudinària i històrica manifestació a Barcelona on més d’un milió de persones van reivindicar el restabliment de les institucions catalanes, el retorn de l’exili del President Tarradellas i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

 

Quan es compleix més d’un any de vigència del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya valorem que el seu desenvolupament s’està endarrerint. Des de la UGT de Catalunya exigim l’aplicació de l'Estatut sense més dilacions atès que el progrés econòmic i social de Catalunya depèn de la seva immediata implementació. S’ha de garantir un finançament adequat per dur a terme els traspassos en condicions i que permeti el canvi de model productiu que la nostra economia necessita. És necessari reforçar la seva competitivitat, orientant-la cap a un model de més productivitat i més intensiu en coneixement, respectuós amb els recursos naturals, el medi ambient i amb una ocupació de més qualitat.

A més, cal situar la Formació Professional com una autèntica prioritat de govern, dotant-la dels recursos adequats, potenciant-la socialment i creant un sistema de beques i ajuts. La formació en general, des dels primers cicles, passant pels diferents nivells educatius, l’educació postobligatòria, la permanent i  l’aprenentatge de llengües estrangeres, ha de gaudir del protagonisme que pertoca a un dels pilars fonamentals del progrés.

Catalunya necessita una millor dotació en infraestructures per tal que les situacions viscudes al nostre país no es tornin a produir. En aquest sentit, la xarxa viària, ferroviària, els aeroports, o el subministrament energètic, són elements totalment necessaris per la implantació d’empreses i perquè aquestes puguin desenvolupar la seva activitat de forma eficient i adequada als requeriments de l’economia actual. Tenim grans reptes col·lectius per encarar, entre ells, combatre la sinistralitat laboral destinant més recursos i aplicant les sancions administratives i penals que determina la llei, garantir el dret a un habitatge digne, que fa necessària una major potenciació de la política d’habitatge que fins ara s’ha mostrat incapaç de garantir-ne l’accés. Cal que el conjunt d’administracions mobilitzin més sòl públic i es promogui més habitatge protegit. 

 

L’Estatut ha de possibilitar l’articulació i la màxima operativitat del marc català de relacions laborals. Hem de ser capaços de lluitar contra la inestabilitat del mercat de treball, contra l’alta sinistralitat, l’alta temporalitat i també contra la precarietat salarial. Perquè es produeixi, esdevé imprescindible un imminent traspàs de la inspecció de treball per la defensa dels drets dels treballadors i treballadores catalanes. De la mateixa manera és imprescindible garantir salaris dignes per a tots els treballadors i treballadores, situant que cap salari pot estar per sota dels 1.000 euros, quantitat per sota de la qual una persona no pot viure dignament.

 

L’11 de Setembre també és la diada dels milers d’immigrants que arriben a Catalunya buscant una oportunitat de millora i esdevenir nous ciutadans que s’incorporen al país.

 

Per la UGT de Catalunya els drets socials estan associats a la identitat nacional. Els treballadors i treballadores de Catalunya volem, en el dia d’avui i des de l’afirmació de la nostra identitat com a país, que el nostre país assoleixi nivells més alts de benestar i cohesió social, en el desenvolupament de drets socials i civils i en llibertat.

 

Visca la classe treballadora!!

Visca Catalunya!!!

{mxc} 

Comments are closed.