Manifest de la Plataforma Prou Retallades! contra els pressupostos de la Generalitat per al 2011

PER UNA CATALUNYA SOCIAL,
PROU RETALLADES !

 

 

En un context com l’actual d’aprofundiment d’una crisi econòmica que fa prop de quatre anys que dura, els organismes financers internacionals com  l’FMI, l’OCDE, el BM…, i gairebé tots els governants, situen com única via de sortida els ajustaments pressupostaris i les retallades socials, que afecten a la gran majoria de la ciutadania, mentre els veritables culpables de la crisi continuen sense pagar-ne els costos.

La complicitat de poders públics i organismes internacionals neoliberals fa que es continuïn impulsant mesures adreçades a garantir els interessos de mercats financers i bancaris amb el discurs de que “cal guanyar la confiança d’aquests mercats”, com a excusa per desballestar el model social europeu, estatal i català amb la posada en marxa d’unes mesures que, diuen, són les “úniques” que ens permetran sortir de la crisi. Europa, antic baluard del model social s’ha convertit a través del “pacte de l’Euro” i el “Pacte de Governança”, en l’ariet de les polítiques socials.

Hi ha una altra manera de sortir de la crisi, i no es correspon amb aquest model que ens volen imposar

A Catalunya, fa mesos que el Govern ha començat a aplicar noves retallades i que estan tenint conseqüències cada vegada més negatives tant per als serveis públics com per a l’ocupació: augmenten les llistes d’espera a la sanitat, retallades en educació i serveis socials, un índex d’atur desbordat que no es pot maquillar amb la temporada d’estiu, la retallada en la cooperació al desenvolupament, en l’àmbit de la cultura…

Les retallades pressupostàries només provoquen la debilitació del sistema públic i augmenten la fractura i l’exclusió social, i no ens ajudaran a sortir de la crisi, perquè no només redueixen la despesa, sinó que fan servir la crisi com a pretext per fer canvis profunds en els serveis públics, com en el cas del de la salut, que els posen en una greu situació.

Ens solidaritzem amb els treballadors i treballadores dels serveis públics, que pateixen injustament les retallades salarials i la destrucció d’ocupació pública de qualitat, així com amb els dels sectors privats i l’economia social que hi estan directament relacionats.

Des de la Plataforma Prou retallades i les organitzacions i entitats socials que en formem part, denunciem enèrgicament que totes aquestes mesures regressives responen a l’objectiu de dur terme un canvi de model social de transició de la gestió pública a una de privada i mercantilitzada. Aquest model posa en perill el manteniment d’un model social que garanteixi als ciutadans i ciutadanes els drets conquerits i reconeguts gràcies a llargues lluites socials.

La solució no passa tampoc per les retallades fiscals i les contínues rebaixes d’impostos que només beneficien els rics mentre es buida el tresor públic i ens diuen “que no hi ha diners”… Cal una aposta clara per lluitar contra el frau fiscal, un canvi en el model redistributiu i un sistema de fiscalitat progressiva i solidària que garanteixi els recursos per mantenir i millorar la qualitat dels serveis públics, incorporant-hi la visió ambiental i de sostenibilitat. Perquè són els recursos públics, les inversions públiques i un canvi profund en el model productiu que aposti per la innovació, la formació i la qualitat de l’ocupació, les úniques vies que poden garantir la sortida de la crisi i la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania.

Ara, amb les tres lleis en què s’ha fragmentat la Llei Òmnibus, volen reforçar encara més els plantejaments regressius d’aquest model on l’economia al servei dels negocis preval per sobre de la preservació dels drets socials, amb l’absolut desballestament de la política industrial, cosa que farà més incerta i tardana la sortida de la crisi i amb mètodes que segresten, encara més, el debat amb la ciutadania.

Perquè volem reforçar la democràcia i que els costos de la crisi responguin a criteris de justícia i equitat, perquè no volem afeblir l’actual model social i sí reforçar en canvi els drets de ciutadania per garantir una autèntica i justa sortida a la crisi, diem NO a aquest projecte de pressupostos i als continguts de la Llei Òmnibus.

Demanem al Govern de la Generalitat que consulti a la ciutadania sobre el model social que està implantant amb les retallades sobre els serveis públics i les modificacions legislatives que està impulsant i anunciem que, de no fer-ho, aquesta tardor ens mobilitzarem per a exigir-li.

 

PROU RETALLADES !
Barcelona, 19 de juliol de 2011
 

 

 Manifest Prou Retallades – 19 de juliol.

Comments are closed.