Manifest de la UGT i CCOO de Catalunya en suport a tots els actes i mobilitzacions amb motiu de la celebració de la Diada Nacional

La UGT dóna suport a la manifestació de la tarda a Barcelona

Per defensar la construcció d’una Catalunya amb drets socials i nacionals, i el rebuig a les polítiques de retallades socials

CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya donem suport a tots els actes i mobilitzacions que, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional del nostre país, es convocaran per mostrar la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya d’avançar en majors cotes d’autogovern que ens afirmin i defineixen com a nació i ampliar les bases del nostre estat del benestar, que constitueix una Catalunya amb drets socials i nacionals.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya manifestem que, davant dels greus problemes econòmics i socials dels país, s’ha d’exigir una sortida justa i solidària a la crisi, l’impuls i la reactivació de l’economia i la consecució d’un nou marc fiscal amb Espanya.

CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya afirmem que la Diada Nacional de Catalunya i tots i cadascun dels actes i les mobilitzacions convocades han de ser un èxit de participació cívica per a enfortir la nostra cohesió social al voltant de la construcció d’un país que avança socialment i amb plena capacitat per decidir el seu futur. També, i no menys important, l’èxit  reivindicatiu de l’11 de setembre ha de servir per enviar un missatge inequívoc al govern de l’Estat sobre la necessitat que les demandes socials, polítiques i econòmiques que reclamem des de Catalunya han de ser ateses des del respecte màxim i amb voluntat de negociació i assoliment d’acords satisfactoris.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya considerem necessari i urgent un nou marc fiscal i, en aquest sentit, la nostra proposta vol assegurar la suficiència econòmica de la Generalitat per al ple desenvolupament de les obligacions derivades del marc competencial que ens és propi, especialment en el terreny dels serveis públics com la sanitat, l’educació i els serveis socials;  la constitució d’una Hisenda Catalana integral que assumeixi la recaptació, inspecció i liquidació de tots els impostos que es generen a Catalunya, perseguint de forma prioritària el frau fiscal;  i un reequilibri de la solidaritat amb l’Estat espanyol que no castigui la capacitat de progressar econòmicament del nostre país i, per tant, dificulti les possibilitats d’impulsar una sortida justa i equitativa de la crisi econòmica. És per això, que qualifiquem d’absolutament prioritari que el Govern que presideix Mariano Rajoy mostri la seva predisposició a negociar un nou marc fiscal per a Catalunya sobre la base d’un acord pels drets de ciutadania i no en un pacte de privilegis.

CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya també volem expressar el nostre ferm compromís amb la lluita contra les retallades socials que pateixen els ciutadans, en especial aquells que es troben en situació de màxima vulnerabilitat. No hi ha avenç nacional si no va en paral•lel amb l’avenç social. Per tant, les nostres organitzacions també volen manifestar en el marc de la Diada Nacional de Catalunya el rebuig a les polítiques injustes i insensibles en matèria social que el Partit Popular i Convergència i Unió estan aplicant, i també denunciem les polítiques prepotents i uniformitzadores que està executant el govern del Partit Popular en el plànol autonòmic. Unes i altres són inútils en relació a la reactivació econòmica. Per tot això, exigim al Govern de Catalunya que defensi amb contundència l’autogovern i la viabilitat econòmica del nostre país per assegurar, sobretot, la cobertura social als més febles i evitar la fractura social que ja amenaça la cohesió social a Catalunya.

la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya ens reafirmem en el nostre compromís amb la llengua i la cultura de Catalunya com a principals motors de la identitat nacional i a la vegada d’integració social. L’enfortiment dels nostres trets diferencials com a poble, com a aportació intransferible al comú de la cultura universal, estan estretament vinculats a la històrica vocació europeista que avui encara és més forta a Catalunya.

Des del sindicalisme que representem CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya cridem a la participació a la Diada Nacional de Catalunya a tots els actes i mobilitzacions per expressar la voluntat de construcció d’una Catalunya amb drets socials i nacionals, i el rebuig a les polítiques de retallades socials que patim.

Comments are closed.