Manifest de les organitzacions sindicals de l’ensenyament concertat de Catalunya

Contra les polítiques de retallades de drets laborals i de la qualitat del servei d’educació de Catalunya. Pel manteniment dels llocs de treball. Per la negociació del conveni col•lectiu sectorial.

Els sindicats UGT de Catalunya, USOC i CCOO volem expressar la nostra enèrgica oposició a les polítiques de retallades pressupostàries que manté el Departament d’Ensenyament, que han incidit de forma molt negativa en la qualitat del servei educatiu i en la destrucció d’ocupació dels centres concertats de Catalunya.

1.    Denunciem que la política de reducció d’unitats concertades per al curs 2012-13 ha implicat una pèrdua important de llocs de treball i de reduccions de jornada del professorat dels nivells d’educació infantil fins al de Formació Professional. Volem denunciar també que la disminució del mòdul de concert de despeses del centre i, especialment, els retards en l’abonament d’aquest, té greus repercussions en les plantilles de personal d’administració i serveis, havent-se produït ja acomiadaments. Instem al Departament d’Ensenyament a tractar amb els sindicats els efectes de les reduccions de concerts i retards en els pagaments.

2.    Tanmateix volem expressar la nostra oposició als increments de ràtios que han implicat una disminució de la qualitat de l’atenció educativa i el tractament de la diversitat i que, òbviament, també han tingut la seva incidència  en la destrucció de llocs de treball.

3.    Denunciem també la situació de no negociació del conveni col•lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya i instem a les patronals educatives –hem sol•licitat reunió de la Mesa del Conveni per al dia 21 de setembre- a reiniciar la negociació interrompuda unilateralment el passat 18 de maig. No es pot fer caure la responsabilitat de la situació econòmica del país de forma exclusiva en els drets dels treballadors, retallant el seu salari i en un retrocés de les condicions laborals. Preveiem que les organitzacions patronals tenen intenció d’esgotar la vigència del conveni per imposar unes condicions a la baixa que significarien el retrocés de dècades en les condicions laborals dels milers de treballadores i treballadors del nostre sector.

Per tot això, iniciarem una sèrie d’accions que tindran com a límit temporal l’inici de la propera primavera. Volem fer arribar a la societat el malestar col•lectiu del nostre sector.

Comments are closed.