Manifest del Comitè de Vaga d’Iberia Barcelona

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

Ahir, 27 d’agost, i després d’haver-se celebrat dues convocatòries de vaga els dies 28 i 29 de juliol i 24 i 25 d’agost, hem estat de nou convocades les parts per la Conselleria de Treball, amb la intenció d’acostar posicions.

La Conselleria de Treball va insistir a ambdues parts de l’interès social que suposa arribar a un acord que permeti desconvocar els dies 30 i 31 d’agost les aturades que la part social té anunciades i convocades a l’aeroport del Prat. És un fet que les dues convocatòries anteriors han obligat els principals clients de l’empresa Iberia -prioritàriament al primer operador de l’aeroport, la companyia aèria Vueling- a cancel·lar més de 350 vols que han perjudicat aproximadament més de 35.000 passatgers.

Des del comitè de vaga hem deixat clar que en cap cas la nostra pretensió és la de perjudicar ni els clients ni els passatgers, ni per descomptat la societat catalana, que ens ha donat suport fins ara. Però, la posició de la direcció de l’empresa de no voler negociar amb la part social, fins a aquest moment ens ha portat a aquesta situació.

La direcció d’Iberia va manifestar els resultats de les reunions mantingudes en la comissió d’ocupació, que emana del comitè intercentres d’Iberia i que s’ha convocat amb caràcter d’urgència arran de les convocatòries de vaga de l’aeroport de Barcelona, informant-nos d’un calendari futur de transformacions i d’un desglossament de números per delegacions (que es va negar a donar en aquesta reunió) que ara coneixem per vies internes i que no arriba ni un 15% les necessitats que el comitè de vaga entén com a necessàries.

Recordem que, per als treballadors, les necessitats de l’aeroport de Barcelona se situen a l’entorn de 400 transformacions d’eventuals a fixos a temps parcial, la totalitat dels actuals fixos a temps parcial en fixos a temps complet, i la reorganització de torns que permeti evitar les línies de 8 i 9 dies permetent més descansos a la plantilla.

No obstant això, una altra vegada, l’administració ha demostrat estar més a l’alçada de les circumstàncies dotant de possibles alternatives, com la creació d’una comissió de seguiment dels acords que posi en valor, vigili i fiscalitzi la direcció d’Iberia en la solució dels problemes de l’aeroport català, que passen principalment pels punts denunciats per la part social.

Els números i gestos de la direcció d’Iberia són totalment insuficients per a la solució als problemes de Barcelona i per a la solució al conflicte.

Però, en pro d’una demostració de responsabilitat per part dels representants dels treballadors davant la petició de la Conselleria de desbloquejar la situació, que podria perjudicar més de 20.000 passatgers de l’aeroport català els pròxims dies 30 i 31 d’agost, i a la principal companyia de l’operador Iberia, Vueling, el comitè de vaga d’Iberia Barcelona manifesta el seu desig de donar una treva desconvocant les aturades dels pròxims dies 30 i 31 d’agost.

Entenent que les ofertes de la Conselleria segueixen en peu, sol·licitem la creació immediata de la comissió i el calendari anunciats, reservant-nos el dret de, si durant la primera quinzena del mes de setembre la direcció d’Iberia no ha aconseguit un acord molt superior al fins ara presentat, de similituds numèriques al reclamat per la part social, tornar a convocar aturades a l’aeroport del Prat amb la pressió incrementada per poder sentir frustrades les accions de responsabilitat i responsabilitat negociadora, i incrementar la nostra desconfiança en la direcció d’Iberia, que ha menyspreat l’aeroport de Barcelona i els seus treballadors i treballadores en aquests últims anys.

Aquest comitè de vaga desconvoca les aturades dels dies 30 i 31 d’agost, acceptant les propostes que la Conselleria de Treball ha posat sobre la taula així com el compromís de la direcció d’Iberia de millorar les seves propostes d’ocupació per a la plantilla de l’aeroport de Barcelona. Reservant-nos el nostre dret a tornar a convocar noves aturades si entenem que la direcció d’Iberia no compleix el seu compromís en els propers dies.

Comments are closed.