Manifest del Dia Mundial del Medi Ambient

medi-ambientEl 5 de juny va ser designat per l’Assemblea General de l’ONU com el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta iniciativa que es porta a terme des de ja fa més de 30 anys, te com a objectiu principal promoure l’acció política vers el medi ambient al mateix temps que estimula la conscienciació a nivell mundial.

En el marc general d’avançar cap a un desenvolupament sostenible universal i l’eradicació de la pobresa s’inscriu el lema de l’ONU per al Dia mundial del Medi ambient 2012 “Una Economia Verda: t’inclou a tu?”.

Amb motiu d’aquesta diada, la UGT de Catalunya advoca per aconseguir compromisos clars per consolidar la sortida de la crisi avançant cap a un desenvolupament sostenible i accelerant una transició cap a una economia verda que incorpori criteris ecològics i generi ocupació de qualitat i amb drets.

En aquest sentit, el nostre sindicat rebutja la política de fre al desenvolupament de les energies renovables i reclama un paper més compromès del Govern en l’impuls de la inversió pública i privada en sectors amb més ocupacions verdes i decents.

Vint anys després delaCimerade la Terra de Rio 92, en un context de profunda crisi amb més de mil milions de persones vivint en condicions d’extrema pobresa, més d’1.500 milions sense accés a energia elèctrica, més de 200 milions d’aturats i una previsió de 200 milions de migracionsambientals fins a 2050, s’evidencia l’estreta relació i interdependència que existeix entre els processos socials, econòmics i ambientals.

Nacions Unides convoca als governs del món a la Conferència sobre Desenvolupament Sostenible Rio+20, amb l’objectiu d’analitzar i recaptar un consens internacional entorn a dos temes principals: accelerar la transició cap a una economia verda que incorpori criteris ecològics i generi ocupació de qualitat i amb drets, i reformular el marc institucional per a la sostenibilitat amb la finalitat de millorar els sistemes de governança, facilitant la participació de tota la societat i assegurant la coordinació i coherència entre els diferents institucions i agents encarregats d’aplicar, a diferents nivells, els objectius i acords resultants de les conferències internacionals.

El moviment sindical, que participarà activament en Rio+20, advoca per que s’aconsegueixin compromisos clars sobre els elements clau que es requereixen per consolidar la sortida de la crisi avançant cap a un desenvolupament sostenible. El canvi de model de desenvolupament ha de basar-se en activitats que utilitzin els recursos de forma eficient, evitant la pèrdua de biodiversitat i serveis eco sistèmics, i redueixin les emissions de carboni i la contaminació, al mateix temps que es transforma l’ocupació existent i es generen nous llocs de treball en sectors verds, garantint en tot cas l’estabilitat i els drets laborals.

El nou informe realitzat per la Iniciativa Ocupacions Verdes de l’Organització Internacional del Treball (OIT) assenyala que la transició cap a una economia verda podria generar entre 15 i 60 milions de noves ocupacions a nivell mundial, al llarg de les dues properes dècades, contribuint de manera efectiva a l’eradicació de la pobresa. D’altra banda, les conclusions del nou Informe de la Confederació Sindical Internacional (CSI), “Cap a un creixement de l’ocupació verda i decent“, posen de manifest que la inversió anual del 2% del PIB en 12 països d’Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica durant els propers cinc anys, crearia fins a 48 milions de llocs de treball, distribuïts en sectors de construcció, transport, energia, manufactura, agricultura, silvicultura i aigua.

Les dades relatives a Espanya, país inclòs en l’estudi, apunten a la creació d’1.785.340 ocupacions en el període considerat i en els sectors d’energia (energies renovables), transport (mobilitat sostenible) construcció (rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica) i indústria (eficiència energètica).
A la llum d’aquestes dades, la UGT reitera el rebuig a la política de fre al desenvolupament de les energies renovables (RD Llei 1/2012) i reclama un paper més compromès del Govern en l’impuls a la inversió pública i privada en els sectors esmentats, en particular, establint percentatges mínims de rehabilitació d’edificis a fi d’aconseguir l’objectiu del 20% de millora de l’eficiència energètica que marca la Directiva Europea.

El sindicat defensa la transició cap a una economia verda basada en els principis d’una transició justa, que asseguri el manteniment de l’ocupació, transformant les competències dels treballadors d’acord amb les noves demandes del mercat laboral i creant nous llocs de treball en sectors d’activitat menys intensius en carboni i menys contaminants.

En aquest sentit la UGT aposta per un model de desenvolupament que integri els principis de l’economia verda, reivindicació clau del moviment sindical internacional davant la Conferència de Rio+20:


• Igualtat entre països i dins de cada país.

Garantir la inclusió i participació dels joves, dones i treballadors poc qualificats.

• Ús eficient dels recursos naturals, prioritat a les energies renovables, internalització de costos socials i ambientals.

• Sistema de protecció social que garanteixi l’accés a recursos bàsics: aliments, aigua, sanitat, energia, habitatge, educació i transport.

Transformació de l’ocupació tradicional i creació d’ocupacions verdes i decents.

• Respecte als drets humans, laborals i sindicals i promoció de la democràcia i el diàleg social.
• Enfortir l’economia productiva i reduir l’especulació .


Els governs que participen en la Conferència de Rio+20 tenen la responsabilitat davant la societat mundial de consensuar compromisos ferms per fer de l’economia verda l’eix del progrés cap a un desenvolupament eficient en l’ús dels recursos, de baixa intensitat en emissions de carboni i socialment inclusiu.

Comments are closed.