Manual del delegado y delegada de prevención

image002Manual del  delegado y delegada de prevención de UGT d’Aragó. Publiquem aquest manual  amb la intenció d’aportar una eina útil pels delegats i delegades de prevenció a l’hora de portar a terme les seves funcions preventives dins l’empresa. La figura del delegat de prevenció és clau per aconseguir que la prevenció de riscos laborals s’integri plenament al dia a dia de l’empresa.

La difusió del Manual del  delegado y delegada de prevención de UGT d’Aragó s’engloba dins del projecte finançat per la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (AT-0033/2014)

Comments are closed.