Més de la meitat dels catalans estan satisfets amb el seu lloc de treball

(La Malla

Més del 55% dels treballadors catalans es declaren satisfets amb el seu lloc de treball, fet que situa Catalunya com a la tercera comunitat amb uns índexs més alts de tot Espanya. En general, gairebé la meitat dels espanyols estan contents amb la feina que desenvolupen. Són conclusions de l'estudi Determinants socioeconòmiques de la satisfacció laboral a Catalunya, realitzat pels economistes Emma Garcia i Juan Ramón Garcia i publicat pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat.

currela Pel que fa a la satisfacció amb el lloc de treball, Catalunya només es veu superada per La Rioja i Múrcia. L'estudi indica que, a Catalunya, la possibilitat d'estar satisfet al lloc de treball augmenta si l'individu té parella i aquesta està també ocupada, encara que la felicitat no pateix variacions amb la presència de fills. Aquest element contrasta amb la resta d'Espanya, on l'estat civil no afecta a la vida laboral, encara que sí que ho fa el nombre de fills.

L'estudi de la Generalitat també apunta que una de les principals claus per aconseguir la satisfacció plena a la feina a Catalunya és la possibilitat de conciliar la vida professional amb la personal. D'aquesta manera, segons l'estudi, es desmunta el tòpic de la suposada garreperia dels catalans.

Dos estudis simultanis sobre la felicitat al lloc de treball

L'estudi de la Generalitat analitza els aspectes personals, familiars i laborals implicats en la satisfacció dels empleats catalans i espanyols en el seu lloc de treball i compara les dades obtingudes amb l'Enquesta de Qualitat de Vida a la Feina del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Aquest últim estudi apunta que set de cada deu treballadors espanyols estan satisfets amb el seu lloc de treball. L'enquesta també revela que un 75% dels enquestats considera correcta la relació entre el seu lloc de treball i la seva formació acadèmica, i el 78% creu que la formació professional rebuda és bastant o molt útil per la feina que desenvolupa.
 

Malgrat que, en general, tota situació és millorable, els espanyols se senten bastant satisfets amb la seva feina sobretot pel que fa a l'ambient i l'activitat que s'hi desenvolupa. La seguretat i l'estabilitat laborals són també dos aspectes que es valoren molt positivament juntament amb la jornada laboral, les vacances, els permisos i la participació en les decisions de l'empresa.

D'altra banda, els treballadors espanyols estan menys satisfets amb la flexibilitat horària, el temps de descans, el salari i el conveni col·lectiu. I el que sí que registra índexs de satisfacció molt baixos és tot el que es refereix a les ajudes socials proporcionades per l'empresa, la monotonia i la rutina associades al lloc de treball.

Mobilitat laboral i geogràfica

L'enquesta del Ministeri de Treball també revela que el 75% dels ocupats han canviat alguna vegada de feina i el 29% ho ha fet de forma involuntària. Davant la hipotètica decisió de canviar de lloc de treball, els elements que es tenen més en compte són el salari, la millora dels horaris i l'estabilitat laboral.

Pel que fa al canvi de feina geogràfic, el 74% dels ocupats treballa a la mateixa comunitat autònoma on va néixer. Els catalans, juntament amb els treballadors de les Balears, Castella-Lleó, Astúries i la Comunitat Valenciana, són els que menys es desplacen per motius laborals, ja que més del 90% treballa a la mateixa comunitat on va néixer.

{moscomment} 

Comments are closed.