Més atur, més precarietat i menys població activa que fa un any

constructLes dades de l’EPA del segon trimestre de l’any no demostren que la recessió hagi quedat enrere, sinó que ja queda poca ocupació per destruir, les persones aturades ja no busquen feina o marxen a l’estranger, les persones immigrants retornen i l’ocupació que es crea és temporal i precària.

Catalunya tanca el segon trimestre de l’any 2013 amb 873.000 persones en situació de desocupació i amb una taxa d’atur del 23,85%, segons les dades de l’EPA: 29.300 persones menys que el trimestre anterior (-3,24%), però 51.400 persones més que el mateix període de l’any 2012 (+6,26%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 26,26%, amb 5.977.500 persones en situació de desocupació, un 3,63% menys que el trimestre anterior (-225.200 persones), però un 5% més que el mateix trimestre l’any 2012 (+284.400 persones).

La població activa s’ha reduït en 17.200 persones respecte al trimestre passat i de 82.000 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.660.400 persones.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 11.800 persones respecte al trimestre anterior, però s’ha reduït en 133.300 persones respecte a l’any anterior, situant-se en un total de 2.787.500 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 23,85%, 0,7 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 1,90 punts percentuals més que al mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 46,83%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 1,64 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’activitat s’ha reduït, situant-se en el 61,50%, 0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,61 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2012.

Finalment, pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 18,1%, 0,9 punts percentuals més que al trimestre anterior.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta (26,91%), seguida de Barcelona (23,88%), Girona (23,20%) i Lleida (18,59%). La taxa d’atur ha disminuït a totes les províncies, excepte a Lleida, on s’ha incrementat en 2,02 punts percentuals.

El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en 510.000 persones, amb un increment de 72.800 persones respecte al mateix període de l’any anterior, i ja representen el 58,42% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 53,86%, 30,01 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Ja són 158.300 joves els que es troben en situació de desocupació. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 59,80%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 3,6% respecte al trimestre anterior, i un 1,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Representen el 28,5% del total de persones en situació d’atur.

S’ha de destacar que, malgrat que hi ha 11.800 llocs de treball més, aquest segon trimestre de l’any, s’han perdut 1.800 llocs de treball al sector de la indústria i 1.800 al sector de la construcció, respecte al trimestre anterior. Al sector dels serveis hi ha 13.500 llocs de treball més respecte al trimestre anterior, però 87.200 llocs de treball menys respecte el mateix període de l’any 2012. En conjunt, s’han perdut 133.300 llocs de treball respecte l’any anterior: els 87.200 del sector serveis, 27.900 a la construcció, 18.000 a la indústria i 300 a l’agricultura.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, 99.200 llars no tenen cap perceptor d’ingressos i 265.900 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament les dades d’aquest segon trimestre de l’any 2013, ja que entenem que la reducció de la taxa d’atur és estacional i està directament relacionada amb l’inici de la temporada turística, les rebaixes i la reducció de la població activa.

Malgrat la reducció en 29.300 persones de la població desocupada, aquest trimestre l’increment respecte l’any 2012 ha estat de 51.400 persones; malgrat l’increment en 11.800 persones de la població ocupada, la reducció respecte a l’any 2012 ha estat de 133.300 persones.

Des de la UGT de Catalunya no compartim l’optimisme del Govern espanyol davant les dades de la EPA d’aquest trimestre i li recordem que el quart trimestre de l’any 2007 la taxa d’atur se situava en el 6,6% a Catalunya i el 8,6% a Espanya.

El descens del nombre de persones en situació de desocupació i de la taxa d’atur d’aquest trimestre no és suficient per afirmar que ja estem superant la crisi econòmica, com tampoc es poden atribuir les dades a una reforma laboral que està resultant nociva per les persones treballadores i per a la ciutadania en general, i que ha contribuït a retallar els drets de les persones i l’estat del benestar.

Les dades d’aquest trimestre no signifiquen que la recessió hagi quedat enrere, sinó que ja queda poca ocupació per destruir, que les persones treballadores en situació de desocupació ja no busquen feina o marxen a l’estranger, que les persones immigrants tornen al seu país davant la manca d’expectatives laborals i que l’ocupació que es crea és temporal i precària.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

•    Situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació com a acció prioritària dels governs, tant l’estatal com el de Catalunya, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica.

  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Impulsar polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació, adreçades a les persones que ja no cobren prestacions per desocupació, per tal de garantir la seva cobertura social.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Una reforma laboral dialogada i consensuada amb els agents socials que realment sigui justa per a les persones treballadores, útil per a l’economia i que realment fomenti la creació d’ocupació.
  • Reformar el sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Comments are closed.