Més de 270.000 famílies podrien quedar-se sense habitatge

habitatge
Segons l’Agència Negociadora de Productes Bancaris, el 2010 es preveu any rècord d’execucions hipotecàries

Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de refinançament de deutes-, el 2010 finalitzarà amb més de 118.000 execucions hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials del Consell General del Poder Judicial fins 2009, més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre en els anys posteriors a l’esclat de la crisi, del 2008 al 2010.

La xifra prevista pel 2010 suposaria un augment del 500% de les execucions hipotecàries d’aquest any respecte el 2007.


Font: Consell General del Poder Judicial i Agència Negociadora de Productes Bancaris

Recordem que a Catalunya, les xifres arriben a les cotes més altes de tot l’Estat.  Així,  per exemple,  de les més de 90.000 execucions hipotecàries el 2009 al conjunt del país, una de cada cinc va tenir lloc a Catalunya.

Aquesta noticia ratifica la proposta de la UGT de Catalunya i demés entitats participants del Fòrum Hipotecari celebrat al 2010 d’endegar una Incitativa Legislativa Popular. La iniciativa promourà els canvis normatius necessaris per evitar que després de l’execució hipotecària les famílies siguin encara deutores de les entitats financeres, per tant, que amb l’entrega del pis quedi saldat el deute, a través de la dació en pagament.

Comments are closed.