Més de 500.000 catalans amb feina estan en risc de pobresa, un 17,5% més que el 2008

pobressaDavant del Ple sobre la pobresa que celebrarà el Parlament demà, la UGT de Catalunya vol posar el focus en la pobresa estructural i laboral que pateix el nostre país

Davant de la celebració demà al Parlament de Catalunya d’un Ple monogràfic sobre la pobresa al nostre país, des de la UGT de Catalunya volem posar el focus sobre la pobresa estructural que patim i denunciar que avui dia el treball ja no representa una font estable ni suficient d’ingressos. El nostre sindicat estima que 515.000 persones ocupades a Catalunya l’any 2013 estaven en situació de risc de pobresa, un 17,5% més que l’any 2008.

Amb els anys de crisi hem assistit a una debilitació de la funció integradora del mercat de treball, amb un augment del risc de pobresa entre les persones en edat de treballar: a Catalunya aquest risc ha augmentat en tres anys del 14,3% al 17,7%, molt per sobre de la mitjana europea, que ha experimentat un increment d’1,9 punts.

Aquelles persones amb més rotacions i sortides del mercat de treball, amb treballs més precaris, menys estables i pitjor remunerats seran més vulnerables a patir la pobresa i l’exclusió social, situació que més fàcilment es veurà reproduïda quan els seus ingressos no depenguin d’una activitat laboral i sí d’una prestació o pensió.

I és que l’acció protectora de les prestacions per desocupació i dels serveis d’ocupació no estan sent suficients per a evitar l’increment de les situacions d’exclusió social: a Catalunya més de 630.000 persones estan registrades a l’atur i una de cada tres no cobren cap tipus de prestació econòmica per desocupació, ni contributiva ni assistencial. Fa sis anys, el 80% de les gairebé 291.000 persones aturades cobraven una prestació econòmica, i d’aquestes el 75% rebia una prestació contributiva.

Alertem que la prolongació de la crisi està deixant cada vegada un nombre més important de persones desocupades sense el dret a cobrar una prestació econòmica, ja sigui perquè han esgotat la prestació o perquè no han pogut generar nous drets. El 59% de les persones registrades a l’atur fa més d’un any que busquen feina, xifra que ha augmentat un 21% respecte al 2011. La reforma laboral no ha creat ocupació i ha fet incrementar l’atur de llarga durada: les persones que porten més de dos anys registrades a l’atur han augmentat un 33% en aquests dos anys.

Davant d’aquest greu problema, la UGT de Catalunya reclama urgentment al poder polític que adopti decisions valentes i deixi de posar pegats en la lluita contra la pobresa:

  • Retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.
  • Derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària que, sota el manament d’objectiu de dèficit estructural 0 per al 2020, està aplicant tota una sèrie de retallades i de desmantellament de l’Estat de benestar.
  • Fixar un terra de despesa social amb el que sigui possible garantir els mínims indispensables per a una societat cohesionada i com a garant de cobrir les necessitats mínimes d’un estat de benestar de tota la ciutadania.
  • Tornar a una partida oberta per al PIRMI (la renda mínima d’inserció), que ha de ser un dret per a aquelles persones que no tenen cap tipus d’ingrés. No pot ser que el programa tingui un pressupost limitat que deixi forma persones que el necessiten.

 

Comments are closed.